Kan en viss sorts barnmat minska risken för allergi?

Allergierna har ökat kraftigt i alla västländer och drabbar idag en tredjedel av alla svenska barn och ungdomar. Benägenheten att utveckla allergi bestäms tidigt i livet och det första levnadsåret är avgörande. Påverkar den kost vi ger våra spädbarn risken att utveckla allergi? Vid det vetenskapliga symposiet Nutrition and allergy den 27 maj på Kungl. Vetenskapsakademien kommer den frågan, och fler att diskuteras.

– Tyvärr har det gjorts väldigt lite riktig forskning på effekten av spädbarnets diet. I Sverige har rådet om lång helamning lagt en våt filt över hela forskningsfältet, så det blir intressant att höra vad internationella forskare säger, menar allergiforskaren Agnes Wold.

Ledande svenska och internationella forskare kommer att bidra med de senaste vetenskapliga rönen om spädbarnskost och allergi. Frågor som kommer att behandlas är: Kan tidig introduktion av mat minska risken för allergi? Fungerar probiotika mot allergi? Påverkas risken att utveckla allergi av vilken typ av fett som finns i maten? Och hur går det egentligen till när immunsystemet lär sig att inte reagera mot ofarliga ämnen i luften och födan?

– Idag famlar vi i blindo vad gäller råd om vilken spädbarnskost som är lämplig med tanke på allergiutveckling, säger Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers tekniska högskola och initiativtagare till symposiet.

Allergi är ett resultat av ett ouppfostrat immunsystem som angriper saker som skall ignoreras, till exempel ofarliga ämnen i luften och maten. Resultaten blir symtom som eksem, nässelutslag och hösnuva. I värsta fall kan livshotande reaktioner uppkomma, särskilt hos födoämnesallergiker.

Föredragshållare:
Philip Calder, University of Southampton, UK
Sibylle Koletzko, University of Munich, Germany
Hugh Sampson, Jaffa Food Allergy Institute, USA
Suvi Virtanen, National Institute for Health and Welfare, Finland
Christina West, Umeå University, Sweden
Agnes Wold, University of Gothenburg, Sweden

Datum: 27 maj 2014
Tid: 09.30–17.00
Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien
Adress: Lilla Frescativägen 4A
Kostnad: Symposiet, som hålls på engelska, är öppen för allmänheten. Kostnad 250 kr (gäller ej journalister med press-id). Registrering krävs, se pessansvarig nedan.

Jornalister anmäler deltagande till:
Perina Stjernlöf, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Citat

Tyvärr har det gjorts väldigt lite riktig forskning på effekten av spädbarnets diet. I Sverige har rådet om lång helamning lagt en våt filt över hela forskningsfältet, så det blir intressant att höra vad internationella forskare säger.
Agnes Wold, allergiforskare
Idag famlar vi i blindo vad gäller råd om vilken spädbarnskost som är lämplig med tanke på allergiutveckling.
Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap på Chalmers tekniska högskola