Vetenskapsakademien bildar expertgrupp om covid-19

Report this content

Kungl. Vetenskapsakademien har tillsatt en expertgrupp för att inventera kunskapsläget om viruset Sars-CoV-2, sjukdomen covid-19 och dess spridning i samhället. Uppgiften är att belysa vilka lärdomar som kan dras av pandemin som dragit fram över landet och världen, samt om möjligt ge råd inför framtida pandemier.

Expertgruppen består av sju personer, ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och andra framstående experter inom området. I första hand ska expertgruppen belysa vilka luckor som kvarstår i vår kunskap om viruset och sjukdomen, hur kunskapsläget ser ut när det gäller smittskydd, vaccination och behandling av covid-19 samt vilka lärdomar det går att dra om smittskydd, läkemedels- och vaccinutveckling.

Men gruppen har också till uppgift att ta ställning till om dialogen mellan vetenskapssamhälle, statsmakter, myndigheter och vård kan utvecklas i framtiden baserat på erfarenheter från pandemin. Hur kan forskare bäst bidra vid pandemier och andra hot mot mänskligheten?

– Med sitt vetenskapliga fokus ska Vetenskapsakademiens expertgrupp ses som ett komplement till Coronakommissionen som tillsatts av regeringen. Till skillnad från kommissionen har vår expertgrupp inte i uppdrag att granska svenska myndigheters agerande eller utvärdera de samhällsekonomiska konsekvenserna, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Ordförande i gruppen blir Staffan Normark, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och en av världens ledande experter i mikrobiologi.

– Det känns både viktigt och utmanande, att mitt under brinnande pandemi orsakad av ett nytt virus, tolka och beskriva den explosion av kunskap som växer fram om viruset, om infektionen och om de faktorer och åtgärder som påverkar virusets framfart i samhället, säger han.

Expertgruppen ska avge sin slutrapport före utgången av 2021.

Medlemmar av Vetenskapsakademiens expertgrupp:

Staffan Normark, Stockholm, ordförande i expertgruppen är professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd.
Anders Hallberg, Uppsala, är professor emeritus i läkemedelskemi, tidigare rektor för Uppsala universitet och har arbetat med utveckling av läkemedel mot infektionssjukdomar.
Ari Helenius, Zürich, är professor i biokemi och en världsledande virusforskare.
Jan Holmgren, Göteborg, är professor i medicinsk mikrobiologi och har bland annat tagit fram ett av världens mest använda vaccin mot kolera.
Gunilla Karlsson Hedestam, Stockholm, är professor i vaccinimmunologi. Hon har arbetat aktivt med forskning om Sars-CoV-2 och leder ett forskarlag som undersöker immunsvaret mot viruset.
Annika Linde, Stockholm, virolog, adjungerad professor och tidigare statsepidemiolog.
Jan Nilsson, Lund/Malmö, professor i experimentell kardiovaskulär forskning samt ordförande i Hjärt- och lungfondens forskningsråd.

Till expertgruppen kommer även en referensgrupp med ett antal akademiledamöter och andra sakkunniga att knytas.

Kontakt:
Göran K. Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare
goran.hansson@kva.se
070-878 87 38

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

För mer information om Vetenskapsakademien och pressbilder se www.kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kungl. Vetenskapsakademien strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter på www.kva.se/integritetspolicy. Om du inte längre är intresserad av att få framtida utskick från denna lista, använd länken längst ner på sidan.

Citat

Det känns både viktigt och utmanande, att mitt under brinnande pandemi orsakad av ett nytt virus, tolka och beskriva den explosion av kunskap som växer fram om viruset, om infektionen och om de faktorer och åtgärder som påverkar virusets framfart i samhället.
Staffan Normark, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande av expertgruppen om covid-19