PRESSKONFERENSER: Nobelpriset i fysik, Nobelpriset i kemi och Ekonomipriset 2012

Report this content

Välkommen till offentliggöranden av årets Nobelpris i fysik och kemi samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

OBS! Presskonferenserna är endast till för medier. Ta med presskort. Begränsat antal platser.
Ackreditering för press och bokning av intervjuer med sakkunniga sker via http://kva.se/pressrum 

Tider för offentliggöranden:

FYSIK            tisdagen den 9 oktober 11.45 (tidigast)

KEMI              onsdagen den 10 oktober 11.45 (tidigast)

EKONOMI      måndagen den 15 oktober 13.00 (tidigast)

Plats: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.
Hitta till akademien:
http://kva.se/kontakt 

……………………………………………………………………………………………………………

Samtidigt som akademiens Ständige sekreterare tillkännager pristagarna läggs följande informationsmaterial ut på http://kva.se och på http://nobelprize.org:

• Direktsändning av presskonferensen (webb-TV)
• Pressmeddelanden på svenska och engelska
• Illustrerad populärvetenskaplig text på svenska och engelska
• Vetenskaplig sammanfattning på engelska
• Bilder, länkar och lästips

På presskonferensen finns sakkunniga ledamöter som kan kommentera och förklara priserna. Förhoppningsvis har vi även telefonkontakt med en pristagare som just fått beskedet.

Ackreditering för press och bokning av intervju med sakkunnig sker via http://kva.se/pressrum

Välkommen!

PS. Information om de övriga Nobelprisen:
Nobelpriset i fysiologi eller medicin: www.nobelprizemedicine.org
Nobelpriset i litteratur: www.svenskaakademien.se
Nobels fredspris: http://nobelpeaceprize.org
Nobelstiftelsen: http://nobelprize.org

Presskontakt:
Erik Huss, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

PRESSKONFERENSER: Nobelpriset i fysik, Nobelpriset i kemi och Ekonomipriset 2012
Twittra det här

Citat

KVA ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)