Göran Gustafssonprisen: Forskning om universum och nyfödda belönas

Report this content

Allt från studier av universums allra första ögonblick till utvecklingen av immunförsvaret hos nyfödda belönas i år med Göran Gustafssonprisen. Det handlar om ett av de mest prestigefulla priserna för yngre forskare. Årets fem pristagare från Uppsala, Göteborg och Stockholm får dela på närmare 27 miljoner kronor.

Förra året höjdes anslagen och numera rör det sig om 5,1 miljoner kronor vardera, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 250 000 kronor. Göran Gustafssonprisen tilldelas årligen forskare som är högst 45 år gamla inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin. Landets universitet och högskolor nominerar kandidater, Kungl. Vetenskapsakademien granskar förslagen och pristagarna utses därefter av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Priset i matematik går i år till Elizabeth Wulcan, biträdande professor i matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon använder verktyg från ett matematiskt område, analys, för att studera frågeställningar inom andra områden – geometri och algebra.

Priset i fysik går till Hiranya Peiris, professor i fysik vid Stockholms universitet, som bland annat har intresserat sig för universums allra första ögonblick. Med hjälp av bilder från ett nytt teleskop i Chile hoppas hon nu att det ska bli möjligt att nå en större förståelse för den fundamentala fysik som styr universums utveckling – från begynnelsen till i dag.

Priset i kemi går till David Drew, docent i biokemi vid Stockholms universitet, som studerar hur transporten av små molekyler i form av glukos och fruktos sker in i och ut ur den mänskliga cellen. Med hjälp av bättre grundläggande kunskap om hur processen går till hoppas han att det i framtiden ska vara möjligt att utveckla nya läkemedel.

Priset i molekylär biologi går till Taija Mäkinen, professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, som studerar hur lymfkärl bildas. Lymfsystemet fyller en viktig funktion i kroppen och kopplas till en rad olika sjukdomstillstånd men det finns fortfarande luckor i vår kunskap om dess biologi.

Priset i medicin går till Petter Brodin, docent i immunologi vid Karolinska Institutet, som vill lära sig mer om immunsystemets utveckling hos nyfödda. Målsättningen är att kunna förbättra omhändertagandet av nyfödda och på så sätt förhindra att barnen utvecklar bland annat allergier och autoimmuna sjukdomar.

Samtliga pristagare är mycket hedrade över att ha tilldelats det eftertraktade Göran Gustafssonpriset.

– Jag är särskilt glad över att det inte finns några restriktioner för hur anslaget ska användas eftersom det ger mig en möjlighet att testa nya saker och ta större risker när jag väljer vilka projekt jag ska satsa på, säger Hiranya Peiris.

Läs längre texter om samtliga pristagare och deras forskning på Kungl. Vetenskapsakademiens webbplats. Där hittar du också kontaktuppgifter direkt till forskarna och bilder som går att ladda ned.

FAKTA/Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen har funnits sedan 1991 och bakom priset finns Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stiftelsen tillkom 1989 efter en donation av entreprenören och affärsmannen Göran Gustafsson (1919–2003). Göran Gustafsson kom från en liten by utanför Gällivare och gjorde sig en förmögenhet främst genom fastighetsaffärer. Han var på många sätt en föregångare som månade om naturen, bekymrade sig för miljöförstöring och ville ge tillbaka till samhället.

Kontakt:
Christer Fuglesang, ordförande i Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
cfug@kth.se
073-270 37 65

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63
 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kungl. Vetenskapsakademien strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter på www.kva.se/integritetspolicy. Om du inte längre är intresserad av att få framtida utskick från denna lista, använd länken längst ner på sidan.

Taggar: