Mellan mjölklarm och sockerchocker – så läggs den vetenskapliga grunden för de nordiska näringsrekommendationerna

Hur går det till när de allmänna näringsrekommendationerna tas fram? Vem bestämmer vilken av alla rådande trender som ska slå igenom? Och hur mycket skiljer sig egentligen de svenska rekommendationerna från andra länders?

Nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap, Kungl. Vetenskapsakademien och Livsmedelsverket bjuder in till en heldag på det aktuella temat näringsrekommendationer. 

Debatten om kost och näringsrekommendationer är ständigt het. När det inte handlar om GI och fettinnehåll diskuteras socker eller tillsatser. Senaste larmet gällde mjölk och att den inte alls stärker skelettet utan istället kan öka risken för hjärt- kärlsjukdomar. Samtidigt förekommer en del spekulationer som skapar rubriker. Stämmer det att rekommendationerna är resultatet av lobbyverksamhet från livsmedelsindustrin och att forskarna bakom rekommendationerna är betalda av livsmedelsindustrin?

Under dagen kommer fokus ligga på vetenskaplig evidens och hur den värderas för att utmynna i rekommendationer. Dessutom vill symposiet lyfta fram hur näringsrekommendationer till barn tas fram.

En annan punkt under dagen är erfarenheterna av att ta fram rekommendationer från World Cancer Research Fund, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och U.S. Dietary Guidelines. Hur står de sig i jämförelse med de nya nordiska rekommendationerna?

I en paneldebatt med representanter för folkhälsoarbete, livsmedelsbranschen och mediebranschen diskuteras hur rekommendationerna kan användas för att främja folkhälsan i Sverige.

Sammanfattningsvis erbjuder symposiet:

  • ett unikt tillfälle att ta del av internationellt erkända forskares erfarenheter av att arbeta med näringsrekommendationer
  • särskild inblick i hur rekommendationer till barn tas fram
  • en diskussion om hur näringsrekommendationerna kan implementeras för att främja den svenska folkhälsan

Varmt välkomna!

Symposiet Nordic Nutrition Recommendations 5th ed: International and national perspectives kommer att hållas vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, Lilla Frescativägen 4 A. 

Tid: 25 november 2014, klockan 9.15 - 16.30. Plats: Beijersalen

Pressackreditering och anmälan om enskilda intervjuer görs via pressansvarige Jessica Balksjö Nannini, på telefonnummer +46 70 673 96 50 eller jessica.balksjo@kva.se.

Hela programmet finns här.

I år fyller Kungl. Vetenskapsakademien 275 år. Akademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Presskontakt:
Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070-673 96 50, jessica.balksjo@kva.se

Taggar:

Prenumerera