Nytt ledarskapsprogram i global hälsa - Åtta forskare antagna som SIGHT Fellows

SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) har antagit åtta forskare som SIGHT Fellows till sitt nya ledarskapsprogram i global hälsa. Genom det nya Fellows-programmet vill SIGHT aktivt bidra till att utveckla ledare över sektorsgränser för att bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs) enligt Agenda 2030.

FN:s globala hållbarhetsmål kräver ledarskap med förmåga att samla forskning och erfarenheter från olika discipliner och sektorer, såväl nationellt som globalt. SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) bildades i januari 2017. Det som möjliggjorde visionen om ett nytt institut för global hälsa var förutom ett långt förarbete, en generös donation från Bill & Melinda Gates Foundation, samt möjligheten att finnas på Kungl. Vetenskapsakademien.

Att utveckla och stärka ledarskap med förankring i gedigen forskning och med erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten är ett av syftena med det nya institutet. Ledarskapsprogrammet för SIGHT Fellows är ett viktigt instrument för detta. De åtta forskarna, som befinner sig olika stadier av sin karriär och forskning, har nu antagits till programmet.

– Ledarskapsprogrammet för SIGHT Fellows är en hörnpelare i vårt arbete för global hälsa och jag är väldigt glad över att ha med kompetenta och drivande forskare i programmet, säger professor Peter Friberg, föreståndare för SIGHT.

– Jag är övertygad om att de första åtta deltagarna har potential att ta ledande roller inom global hälsa framöver. Vi tror att ledarskapsprogrammet ska stärka dessa ambitiösa personer i deras arbete och även i Sveriges uttalade strävan att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs), där fokus på global hälsa är en avgörande faktor för både hållbarhet och större jämlikhet, fortsätter Peter Friberg.

Programmet för SIGHT Fellows utformas utifrån varje enskild persons behov och långsiktiga mål. Programmet inbegriper mentorskap av ledande globala hälsoexperter, studiebesök, föreläsningar, delaktighet i SIGHT:s många aktiviteter och nätverk samt bidrag till individuell utveckling. SIGHT Fellows första kohort löper under 2017–2018.

– Våra SIGHT Fellows representerar olika discipliner och speglar på ett betydelsefullt sätt hur många olika forskningsfält och frågeställningar arbetet inom global hälsa kräver, säger Peter Friberg.

 

De åtta forskare som antagits som SIGHT Fellows till ledarskapsprogrammet är:

Docent Tobias Alfvén, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Beatrice Crona, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet

Med dr Helena Nordenstedt, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Max Petzold, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, föreståndare för Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Dr. Martina Björkman Nyqvist, Department of Economics, Stockholm School of Economics

Professor Andreas Mårtensson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Docent Maria Nilsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet

Dr. Vasna Ramasar, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS)

 

För ytterligare information, kontakta professor Peter Friberg, föreståndare SIGHT, 070-676 00 13, peter.friberg@kva.se.

https://sight.nu/

SIGHT bildades i januari 2017 vid Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa, med ett särskilt fokus på kvinnor och barn.

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera