Pressinbjudan: Seminarium om havets roll för framtidens klimatförändringar

Den globala uppvärmningen är en av vår tids mest akuta miljöfrågor. Många aspekter av problemet har diskuterats, men en avgörande faktor har inte fått lika stor uppmärksamhet – havens utveckling och funktion när temperaturen ökar. Kommittén för miljöfrågor, vid Kungl. Vetenskapsakademien, bjuder nu in en rad ledande experter för att lyfta frågan. 

Seminariet The Ocean in a +2°C world - An analytical perspective är helt kostnadsfritt och äger rum den 22 februari, på Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet med seminariet är att öka förståelsen av havets funktion i en ”+2 °C värld” och därmed kunna anpassa samhället och förhoppningsvis motverka en del negativa effekter.

Med hjälp av en rad internationella experter vill Kommittén för miljöfrågor belysa frågan ur flera olika perspektiv; Vad kan vi lära oss från jordens tidigare värmeperioder? Hur varmt har det varit? Hur påverkas Arktis och hur kan vi mäta nödvändiga parametrar i haven för att ha kontroll på läget? Hur kan man med hjälp av lagstiftning skydda våra hav och vilka insatser behövs när frivilligorganisationerna gjort allt de kan?

Talare under dagen:

• Stephanie Dutkiewicz, Massachusetts Institute of Technology, USA

• Kristina M. Gjerde, IUCN Global Marine and Polar Programme, USA

• Christoph Heinze, University of Bergen, Norge

• Sverker Jagers, University of Gothenburg, Sverige

• Larry Mayer, University of New Hampshire, USA

• Paul Pearson, Cardiff University, Storbritannien

• Peter Schlosser, Columbia University, USA

Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A

Tid: 22 februari, Kl 9.00 – 17.00. Lunch kl 13.15. Se hela programmet i länken nedan.

Anmälan görs till Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, på jessica.balksjo@kva.se. Seminariet är kostnadsfritt och lunch serveras. Observera att seminariet redan är fullsatt, men vi tar fortfarande in pressbokningar via pressansvarig.

Jessica tar även emot intervjuförfrågningar inför seminariet, men det finns även viss möjlighet att göra spontana intervjuer på plats.

Hela programmet för dagen finns här.

Varmt välkomna!

Kommittén för miljöfrågor är Akademiens informationsnod och expertorgan för miljöfrågor och har som uppgift att initiera, samordna och bereda Akademiens aktiviteter inom miljö- och klimatområdet. Kommittén är också remissinstans inom detta område och arrangerar seminarier, debatter och symposier med miljöanknytning. 

http://www.kva.se/sv/vetenskap-i-samhallet/miljo/kommitten-for-miljofragor

Kontakt 

Leif Anderson, professor i hydrosfärsvetenskap, 

+46 31 786 90 05, +46 76 622 90 05, leif.anderson@marine.gu.se

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik +46 8 16 47 19, 

+46 73 619 14 09, martin.jakobsson@geo.su.se

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera