Pressinbjudan till Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst

Välkommen till Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst tisdagen den 31 mars 2015 kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm. I samband med sammankomsten utdelas många priser och belöningar till både forskare, lärare och framstående ledamöter.

Representanter från pressen är välkomna att delta och anmäler sig till akademiens pressansvariga Jessica Balksjö Nannini, jessica.balksjo@kva.se, tel. 070-673 96 50.

Under högtidssammankomster kommer följande priser att delas ut:

Göran Gustafssonprisen 2015 (matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi, medicin)
på 23 750 000 kronor (fördelat på de fem prisområdena) 
Pristagarna offentliggörs under en presslunch på akademien tisdag den 31 mars kl. 11.15. Anmälan till akademiens pressansvariga (se ovan).

Ingvar Lindqvistprisen 2015 (pedagogik)
på 280 000 kronor (fördelat på fyra ämnesområden) tilldelas

Svetlana Iantchenko, Malmö Borgarskola, Malmö, ”för framgångsrik utveckling av matematikundervisning baserad på problemlösning, tävlingar och laborationer i grundskolan och gymnasiet”,

Per Törnquist, Katedralskolan, Linköping, ”för att han på ett innovativt sätt förmedlar fysikämnets betydelse inom ämnen som historia, biologi och kemi”,

Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet, Falun, ”för sin undervisning som har en stark koppling till forskning där han utnyttjar både modern bioteknologi och aktuella databaser i ett undersökande arbetssätt” samt

Fredrik Bernhardsson och Eva Yngvesson, Ringsbergskolan, Växjö, ”för att de gör naturvetenskapen förståelig i elevernas vardag genom ett problembaserat arbetssätt från åk 4 till åk 9 där det vidgade textbegreppet är centralt”.


Wallmarkska priset 2015 (astronomi)
på 50 000 kronor tilldelas
docent Paul Barklem, Uppsala universitet, ”för hans nydanande kvantfysikaliska analys av stjärnspektra resulterande i precisionsmätningar av grundämneshalter i stjärnor, särskilt Vintergatans äldsta stjärnor”.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2015 (medicin)
150 000 kronor tilldelas
professor emeritus Per Westermark, Uppsala universitet, ”för sina viktiga upptäckter rörande amyloidos, dess struktur och koppling till sjukdom”.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2015 (fysik)
275 000 kronor tilldelas
docent Johanna Rosén, Linköpings universitet, ”för hennes insatser inom plasmabaserad yt- och materialdesign som innefattar både teoretiska och experimentella metoder, där hon grundat en unik forskningsmiljö med en stark profil inom både grundforskning och tillämpad forskning”.

Gregori Aminoffs pris 2015 (kristallografi)
100 000 kronor tilldelasprofessor Ian Robinson, London Centre for Nanotechnology, University College London, och Research Complex at Harwell, Didcot, Oxfordshire, Storbritannien, ”för hans utveckling av diffraktionsmetoder för studiet av ytor och nanomaterial”.

Äldre Linnémedaljen i guld
tilldelas professor emeritus Inge Jonsson ”för sitt mångåriga engagemang och sina värdefulla insatser för akademiens verksamhet och dess historia”.

Kungl. Vetenskapsakademiens preses Barbara Cannon delar ut pris på högtidsdagen 2013.

Foto: Markus Marcetic

Presskontakt:
Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070-673 96 50, jessica.balksjo@kva.se

www.kva.se

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Media

Media