Sjöbergpriset för avgörande upptäckter om cellers tillväxt

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2020 på en miljon US dollar till Michael Hall och David Sabatini. De två forskarna har radikalt förändrat synen på cellers tillväxt, en viktig faktor vid uppkomsten av cancer. De har därmed lagt grunden till utvecklingen av nya former av cancerbehandling.

När celler delar sig och växer okontrollerat resulterar det i cancer. Med hjälp av ett gift som ursprungligen kommer från Påskön, Rapamycin, har Michael N. Hall, Biozentrum, Universität Basel i Schweiz och David M. Sabatini, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA, svarat på viktiga biologiska frågor. Det gäller både cellernas ämnesomsättning och tillväxt.

Michael Hall använde sig av Rapamycin vid studier av grundläggande funktioner hos jästceller. Han upptäckte då två viktiga proteiner, TOR 1 och TOR 2. Tidigare trodde man att cellernas tillväxt skedde mer slumpmässigt. Nu kunde forskarna visa att dessa två proteiner kontrollerar hur cellerna växer genom att styra användningen av tillgängliga näringsämnen. TOR fungerar helt enkelt som en slags projektledare i cellen som bestämmer vad näringen ska användas till.

David Sabatini upptäckte i stället motsvarande protein i däggdjur, det som kom att kallas mTOR. Han har även i detalj beskrivit hur mTOR känner av tillgången på näringsämnen och styr deras utnyttjande för livsnödvändiga processer i den mänskliga cellen. Vid flera former av cancer visar det sig att mTOR blir överaktivt och stimulerar cancercellernas tillväxt.  

Hundratals studier pågår

Just nu pågår hundratals studier runt om i världen med målet att omvandla upptäckten och kartläggningen av mTOR:s funktion till nya behandlingsmetoder, däribland i Sverige.

– Behandlingen med så kallade mTOR-hämmare är visserligen förenad med avsevärda biverkningar, men de ingår redan i behandlingsarsenalen vid allvarlig njurcancer. Det finns en stor utvecklingspotential inom fältet, och det finns gott hopp om att nya generationer av hämmare och nya kombinationer kommer att vara både effektiva och ge mindre biverkningar, säger priskommitténs ordförande Bengt Westermark.

Både för Michael Hall och David Sabatini kom det som en överraskning att få reda på att de tilldelats Sjöbergpriset 2020 för sina insatser, och de ser att prispengarna har potential att komma till stor nytta i deras respektive forskning framöver:

– Jag är verkligen både överraskad, hedrad och rörd. Och jag är särskilt glad över att få dela det här priset med Michael Hall med tanke på vår långa gemensamma bakgrund med forskning om mTOR. Något som verkligen har kännetecknat mitt laboratorium historiskt är viljan att ge sig i kast med nya områden och nu kan jag säga: ”Gör det!”. Prispengarna kommer att göra det möjligt för oss att vara äventyrliga, säger David Sabatini.

FAKTA Sjöbergpriset

Det här är fjärde gången som Sjöbergpriset delas ut. Kungl. Vetenskapsakademien utser pristagare och Sjöbergstiftelsen står för finansieringen. Priset inrättades efter att affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av cancer, donerat två miljarder kronor med syfte att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Bengt Sjöberg kom från Lysekil men arbetade och verkade i många år i Hongkong.

Motivering och pristagare

2020 års Sjöbergpris utdelas ”för upptäckten av mTOR och dess roll i kontrollen av cellers ämnesomsättning och tillväxt”. Prissumman på en miljon US dollar delas lika mellan pristagarna. En större del av summan, 900 000 US dollar, ska gå till framtida forskning.

Michael N. Hall är professor i biokemi vid Biozentrum, Universität Basel, Schweiz. Han är född 1953 i San Juan, Puerto Rico och erhöll 1981 en fil.dr vid Harvard University, Cambridge, USA.

Läs mer...

David M. Sabatini är professor i biologi vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och medlem av Whitehead Institute, Cambridge, Massachusetts, USA. Han är född 1968 i New York och blev leg. läk. och fil.dr 1997 vid Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, Maryland, USA.

Läs mer... 

Kontakt:

Sakkunniga

Bengt Westermark,
ordförande för priskommittén
070-818 18 44

bengt.westermark@igp.uu.se

Rune Toftgård,
sekreterare för priskommittén
08-673 95 60

rune.toftgard@kva.se

Mef Nilbert,
professor vid Lunds och Köpenhamns universitet
070-7968069

mef.nilbert@med.lu.se

Pekka Katajisto,
forskare vid Karolinska Institutet
070-480 20 46

pekka.katajisto@ki.se

Presskontakt:

Eva Nevelius,
pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63

eva.nevelius@kva.se

En film om priset och porträttbilder som går att ladda ned finns på Kungl. Vetenskapsakademiens webbplats. Filmen är även möjlig att dela från vår youtubekanal

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kungl. Vetenskapsakademien strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter på www.kva.se/integritetspolicy. Om du inte längre är intresserad av att få framtida utskick från denna lista, använd länken längst ner på sidan.

Taggar:

Prenumerera