Tio miljoner till forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

Vanliga luftvägsbakterier som friska barn bär i näsan kan ibland orsaka livshotande infektioner. Birgitta Henriques Normark, professor vid Karolinska Institutet, vill ta reda på hur det sker. Nu tilldelar Kungl. Vetenskapsakademien henne Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin, ett anslag på tio miljoner kronor under en femårsperiod.

Bakterien pneumokocker är den vanligaste orsaken till öroninflammation, bihåleinflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation, och drabbar såväl barn som äldre. Trots att den ligger bakom många sjukdomar finns den även i näsan hos fullt friska barn som kan sprida den vidare till känsligare individer. Vaccin mot sju till tretton pneumokockserotyper ingår sedan 2009 i barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Men efter att de introducerades har en ökning av pneumokockbakterier som inte ingår i vaccinen observerats.

Birgitta Henriques Normark vill bland annat studera om det går att minska förekomsten av bakterier hos barnen för att påverka sjukdomsutvecklingen. Hon vill också undersöka vad det är som gör att bakterierna sprids och orsakar allvarlig invasiv pneumokocksjukdom. Hennes forskning kan bland annat leda fram till nya vacciner och nya antibiotika.

– Vi vill försöka hitta nya sätt att behandla och förebygga sjukdomen samt ta reda på varför den påverkar vissa riskgrupper. Kan man förstå mekanismerna bakom så kan vi också intervenera mot sjukdomen är tanken, säger hon.

Många drabbades under pandemi

En av riskgrupperna för att få bakteriell lunginflammation är personer som tidigare haft influensainfektioner. Det skulle även kunna gälla dem som nu drabbas av covid-19.

– Många av de som dog av spanska sjukan under pandemin 1918, gjorde detta på grund av superinfektion med bakterier som pneumokocker. I samband med den här studien skulle jag gärna titta närmare på om det också finns en sådan koppling till det nya coronaviruset, säger Birgitta Henriques Normark som är mycket glad över professuren och anslaget på sammanlagt tio miljoner kronor.

– Det betyder jättemycket. Nu kan jag verkligen fokusera på min forskning.

Torsten Söderbergs akademiprofessurer i medicin
Akademiprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år. Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild professur. Professurerna bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter peer-review-förfarande.

Mer information om tidigare mottagare.

Om Torsten Söderbergs Stiftelse
Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena ska komma ifråga.

www.torstensoderbergsstiftelse.se

Kontakt:
Birgitta Henriques Normark,
överläkare/professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska Institutet,
birgitta.henriques@ki.se

Bild att ladda ned på Birgitta Henriques Normark finns i KI:s mediabank

Presskontakt:
Eva Nevelius
pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Kungl. Vetenskapsakademien strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter på www.kva.se/integritetspolicy. Om du inte längre är intresserad av att få framtida utskick från denna lista, använd länken längst ner på sidan.

Taggar:

Prenumerera