Varför stiger kostnaden för el?

Välkommen till presentationen av Sveriges elpriser – analys av den nordiska elmarknaden, en rapport framställd av Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott. Sedan 1970-talet har priset på el stigit kraftigt. Begränsad konkurrens på nordiska elmarknaden och energiomställningen i Europa kommer troligtvis att leda till fortsatt stigande kostnader för svenska elkonsumenter och svensk basindustri.

Elnäten ägs av ett fåtal aktörer och inom handeln med el är konkurrensen begränsad.

Den förestående omställningen av den europeiska eltillförseln, som till 70 % baseras på fossila bränslen, kan också få stora konsekvenser för det svenska elpriset:

  • höjda skatter och avgifter på koldioxidutsläpp genom elmarknadens marginalkostnadsprissättning
  • den nordiska elmarknaden integreras allt mer i den europeiska med högre priser
  • den svenska vattenkraften bli allt mer efterfrågad för att reglera de allt större andelarna sol- och vindkraft som planeras i såväl Sverige som inom övriga EU
  • föreslagna utbyggnader av både det svenska kraftnätet och utlandsförbindelserna blir mycket kostsamma, vilket drabbar konsumenterna genom höjda nätavgifter

Då höga elpriser får stora samhällsekonomiska konsekvenser för såväl enskilda konsumenter som vår energikrävande basindustri, föreslår utskottet att regeringen tillsätter en kommission med uppgift att studera prisfrågan och dess konsekvenser utgående från de beslut som fattas både i Sverige och inom EU.

Tid: 26 februari, kl. 11.00–12.00
Plats: Linnésalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott
Inbjudna: Representanter från Energiutskottet, energibolag, branschorganisationer, Energimyndigheten, Näringsdepartementet, m.fl.
Press: journalister anmäler sig direkt till Annika Moberg, annika.moberg@kva.se, 070-673 96 90

Välkommen!

Kontaktpersoner:
Karl-Gustav Löfgren, KVA:s Energiutskott, 070-693 43 12, karl-gustaf.lofgren@econ.umu.se
Annika Moberg, Presskontakt, 070-673 96 90, annika.moberg@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Snabbfakta

Varför stiger kostnaden för el? Välkommen till presentationen av Sveriges elpriser – analys av den nordiska elmarknaden, en rapport framställd av Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott.
Twittra det här