Kungsleden hyr ut 1 900 kvm i Kista – välkomnar två nya hyresgäster

Report this content

Kungsleden har tecknat nya avtal avseende uthyrning av totalt cirka 1 900 kvadratmeter kontorsyta i fastigheterna Reykjavik 2 och Färöarna 3 i ICT-klustret Kista. Det samlade hyresvärdet uppgår till cirka 5 miljoner kronor per år. Kunderna är ALSO, WSI och Incell varav de två förstnämnda är nya hyresgäster.

Kista är en av Stockholms största kontorsmarknader och Europas främsta och mest väletablerade ICT-kluster. Varje dag arbetar och studerar över 40 000 människor i området som erbjuder en unik miljö för innovation och entreprenörskap.

”Vi hälsar ALSO och WSI hjärtligt välkomna som hyresgäster och är också mycket glada att kunna erbjuda Incell större lokaler. Kista är inne i en spännande utvecklingsfas som ett av Stockholms stads prioriterade fokusområden. Målet är att stadsdelen ska bli en ännu mer attraktiv miljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och utbildning. Vi på Kungsleden är den tredje största fastighetsägaren i Kista och har en viktig roll i att bidra till områdets utveckling”, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.

De nya hyresgästerna är:

  • ICT-bolaget ALSO, som hyr cirka 700 kvadratmeter i Reykjavik 2.
  • Designbyrån WSI som hyr cirka 800 kvadratmeter i Färöarna 3.

Den befintliga hyresgästen Incell, som utvecklar smarta strömkällor, ökar sin kontorsyta i Färöarna 3 med nästan 300 kvadratmeter.

Reykjavik 2

Färöarna 3, Kista One

För mer information vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef Stockholm | 070-824 40 96 | sven.stork@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2019 kl. 07.00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se

Taggar: