Kungsleden omförhandlar avtal om cirka 10 000 kvm med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Report this content

Kungsleden har omförhandlat ett hyresavtal i förtid med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning avseende 9 843 kvm i fastigheten Reykjavik 2 i klustret Kista City.  

”Vi är mycket glada att kunna hjälpa Stadsdelsförvaltningen att skapa nya moderna och effektiva ytor i befintliga lokaler på Borgarfjordsgatan 14”, säger Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden.

Det nya avtalet är ett femårigt grönt hyresavtal och den totala hyresvolymen uppgår till cirka 117 Mkr. Hyresgästen får tillgång till de nya ytorna under mitten av november.

Kista är en av Stockholms största kontorsmarknader och Europas främsta och mest väletablerade ICT-kluster – ett Europas Silicon Valley. Varje dag arbetar och studerar över 40 000 människor i området som erbjuder en unik miljö för innovation och entreprenörskap. Kungsleden har en ledande roll för att bidra till områdets utveckling och är den tredje största fastighetsägaren i Kista.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden |
08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2019 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar: