Kungsleden skriver nytt hyresavtal om 15 300 kvm med befintlig hyresgäst Försäkringskassan

Kungsleden (PUBL) förlänger hyresrelationen med Försäkringskassan i Östersund genom ett nytt hyresavtal på sex år och till ett totalt hyresvärde om 125 miljoner kronor. I enlighet med det nya avtalet byggs lokaler om till ett aktivitetsbaserat kontor om 15 300 kvm i fastigheten Karlslund 5:2. Hyran höjs med 300 kr per kvadratmeter.

Hyresavtalet med Försäkringskassan är ett så kallat ”grönt hyresavtal” - en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.Genom att anpassa ytorna till ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan Försäkringskassan effektivisera och minska kontorslokalen från dagens 16 500 kvm till ca 15 300 kvm samtidigt som dessa ytor kommer att kunna inrymma ny hyresgäst. Fastigheten Karlslund 5:2 ligger mitt i Kungsledens kluster om 79 000 kvm, i det centrala Östersund, med närhet till Gustav 111:s torg och centralstationen.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet och ser fram emot att kunna arbeta i nya anpassade lokaler framöver”, säger Bo Dalfors på Försäkringskassan.

”Det är med stor glädje som vi kan erbjuda Försäkringskassan möjlighet att stanna kvar som hyresgäst hos oss och att vi på ett proaktivt sätt hittat fram till en ny lösning som passar Försäkringskassan. Vi önskar Försäkringskassan lycka till och hoppas att de kommer trivas i sina ombyggda lokaler”, säger Per Englund, Marknadsområdeschef, på Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Per Englund, Marknadsområdeschef Kungsleden | 08-503 052 04 | per.englund@kungsleden.se

Sven Stork, Fastighetschef Kungsleden | 08-503 052 06| sven.stork@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2017 kl. 13:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är mycket nöjda med samarbetet och ser fram emot att kunna arbeta i nya anpassade lokaler framöver
Bo Dalfors på Försäkringskassan
Det är med stor glädje som vi kan erbjuda Försäkringskassan möjlighet att stanna kvar som hyresgäst hos oss och att vi på ett proaktivt sätt hittat fram till en ny lösning som passar Försäkringskassan. Vi önskar Försäkringskassan lycka till och hoppas att de kommer trivas i sina ombyggda lokaler
säger Per Englund, Marknadsområdeschef, på Kungsleden