Green Cargo förlänger hyresavtal med L2 Fastigheter i Gamlestaden

Report this content

Green Cargo, det statligt ägda logistikföretaget för godstågstransporter, förlänger sitt hyresavtal i Gamlestaden med L2 Fastigheter. Det nya avtalet innebär att Green Cargo totalt hyr 725 kvadratmeter i två gedigna stenfastigheter i den sydöstra delen av Gamlestaden. – Det känns väldigt bra att vi kan stanna kvar här i Gamlestaden trots att vi delvis har genomfört en omorganisation som ställer lite andra krav på våra lokaler. Tillsammans med L2 Fastigheter skapar vi nu nya, effektiva och moderna lokaler som är mer anpassade efter vår verksamhet, säger Ann-Brit Edvardsson, driftsområdeschef för område Syd i Green Cargo.

Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn till 270 destinationer i Sverige och till över 1000 platser på kontinenten. Det motsvarar 10 000 lastbilstransporter till en tiondel av energianvändningen. Och godstrafiken beräknas öka under 2016.

– Vi är jättenöjda med att vi kan sitta kvar här och med den lösningen vi nu har kommit fram till eftersom vi gillar det centrala läget här. Sedan har vi vår verksamhet alldeles utanför dörren vilket också är väldigt viktigt för oss. Det innebär att vi på ett helt annat sätt kan utöva ledarskap på plats i verksamheten och få en tydlig bild av det aktuella läget och en känsla för den dagliga driften.

Karl Ljunggren är vd på L2 Fastigheter och är väldigt nöjd med att han har kunnat erbjuda Green Cargo en attraktiv lösning som innebär att de kan stanna kvar som hyresgäster i fastigheten.

– Självklart känns det bra att ha ett stort och stabilt företag som hyresgäst i fastigheten. Deras verksamhet representerar ju också områdets historiska värden vilket också är en viktig del nu när områdets karaktär förändras och nya företag med en delvis annorlunda inriktning flyttar hit.

Gamlestaden är ett hett område just nu och flera nya projekt håller på att utvecklas. Bland annat Nya Kulan på andra sidan Säveån där det planeras för 45 000 kvadratmeter handelsyta, 13 000 kvadratmeter kontor och cirka 300 nya bostäder.

– Hela Gamlestaden växer och förändrar karaktär på ett väldigt positivt sätt. I Gamlestadens Fabriker alldeles intill oss planeras det för mellan 40 000 och 50 000 kvadratmeter avsedda för kontor, hotell och andra verksamheter. Även här räknar man med att bygga 300 nya bostäder. Även området runt Gamlestadens torg står inför en omfattande förändring. Där byggs 15 000 kvadratmeter för handel och service jämte ett helt nytt resecentrum och beräknas stå klart i slutet av 2017. Det innebär att ännu fler verksamheter etablerar sig i området och bidrar till den mix som gör hela området dynamiskt och intressant, säger Karl Ljunggren.

L2 Fastigheters fastighet i Gamlestaden omfattar 18 000 kvadratmeter mark, varav stora områden ännu inte är bebyggda.

– Med den starka expansion som just nu pågår i det här området ser vi naturligtvis spännande utvecklingsmöjligheter även för vår fastighet i framtiden. Vad det kan bli är för tidigt att spekulera i just nu, men att Gamlestadens utveckling i stort även gynnar oss som fastighetsägare är ju alldeles uppenbart, säger Karl Ljunggren.

För mer information:

Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter. Tel: 0706-11 77 76. E-post: karl@l2fastigheter.se 

Ann-Brit Edvardsson, driftsområdeschef Green Cargo. Tel: 010-455 47 22. E-post: ann-brit.edvardsson@greencargo.com

www.l2fastigheter.se

www.greencargo.com 

L2 Fastigheter är ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med bas i Göteborg som grundades 2013. L2 Fastigheter investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtområden och deltar gärna i stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Företaget äger idag fastigheter i flera kommuner i Västsverige, bland annat i Göteborg, Borås och Stenungsund. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Självklart känns det bra att ha ett stort och stabilt företag som hyresgäst i fastigheten. Deras verksamhet representerar ju också områdets historiska värden vilket också är en viktig del nu när områdets karaktär förändras och nya företag med en delvis annorlunda inriktning flyttar hit.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter