Citat

Det är väldigt kul och spännande att vara en del av det stora stadsutvecklingsprojekt som just nu pågår i Gamlestaden. Närheten till Göteborg och områdets historiska och industriella arv gör att det nya Gamlestaden har alla förutsättningar att bli en attraktiv och levande stadsdel i ett växande Göteborg.
Karl Ljunggren, vd på L2 Fastigheter
Att ett hälso- och friskvårdsföretag flyttar in i Glashuset ökar attraktiviteten för hela området. Nu är det enkelt för alla som jobbar i närheten att kombinera arbetsdagen med ett träningspass eller en stunds avkoppling.
Mikaela Widell, uthyrningsansvarig på L2 Fastigheter
Vi märker av ett ökande intresse för enkla, moderna och kostnadseffektiva kontorslokaler, där hyresgästerna inte sitter fast i långa hyresavtal.
Mikaela Widell, uthyrningsansvarig på L2 Fastigheter
Dagens invigning markerar slutet på en väldigt rolig och spännande resa där en välkänd och karaktäristisk göteborgsfastighet fått ett nytt liv och ett nytt innehåll. Samtidigt är det starten på något nytt för de organisationer och företag som flyttat in i fastigheten.
Karl Ljunggren, vd på L2 Fastigheter
Glashuset är en gedigen och välbyggd fastighet med en spännande och iögonfallande exteriör och en väldigt funktionell och flexibel interiör.
Mikaela Widell, uthyrningsansvarig L2 Fastigheter
Gamlestaden är verkligen en stadsdel i stark tillväxt och utveckling, där det tidigare industriområdet nu förändras och blir en modern och kreativ arbetsplats för nytänkande bolag inom flera olika branscher.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
Det känns riktigt bra och tryggt att lämna över en färdigutvecklad fastighet till en så bra och stabil fastighetsförvaltare som Västerstaden.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
Det känns väldigt kul att byggstarta projektet och att vår första hyresgäst är ett så välkänt och betydelsefullt företag för svenskt föreningsliv.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
Det känns väldigt bra att ha gått i mål med det här projektet och visa att det med smarta och innovativa lösningar går att skapa prisvärda hyreslägenheter i centrala lägen.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
Genom det här köpet befäster vi vår uttalade ambition att växa genom förvärv av fastigheter där vi som en engagerad och aktiv ägare kan tillföra ett värde för våra hyresgäster.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
– Det här är ett bra exempel på hur man kan bygga rationellt och effektivt för att skapa attraktiva och prisvärda hyreslägenheter för unga. Här bor man mitt i staden med all service under fötterna och havet utanför fönstret.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
Det känns fantastiskt kul och spännande att vara med och utveckla en nästan hundra år gammal fastighet som så många människor i Göteborg har en relation till. Att skapa nya, smarta och toppmoderna kontor samtidigt som vi framhäver husets historiska arv med stål, tegel och betong gör att vi kan erbjuda en miljö som inte finns någon annanstans.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
Självklart känns det bra att ha ett stort och stabilt företag som hyresgäst i fastigheten. Deras verksamhet representerar ju också områdets historiska värden vilket också är en viktig del nu när områdets karaktär förändras och nya företag med en delvis annorlunda inriktning flyttar hit.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
Det är väldigt roligt att nya företag med spännande verksamheter väljer att etablera sig i den här delen av Gamlestan. Det bidrar till områdets utveckling från ett traditionellt industriområde till ett mer dynamiskt och levande område med mer aktiviteter och fler människor som rör sig här.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter
Stenungsund är en attraktiv och populär kommun med 4000 människor i kö hos det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem. Att vara med och bidra till utvecklingen och tillväxten i kommunen genom att bygga nya hyresrätter på Stenungstorg känns riktigt bra.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter