L2 Fastigheter bygger 40 nya hyresrätter i Stenungsund

Report this content

Den 4 februari tillträdde L2 Fastigheter en nyskapad tredimensionell fastighet på Stenungstorg. Fastigheten utgörs av 50 hyreslägenheter i våningsplan 3 och 4 samt kontorslokaler i våningsplan 2. Nu omvandlas kontorsytorna i plan 2 till ett 40-tal yteffektiva hyreslägenheter på mellan 45 och 70 kvadratmeter. – Stenungsund är en attraktiv och populär kommun med 4000 människor i kö hos det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem. Att vara med och bidra till utvecklingen och tillväxten i kommunen genom att bygga nya hyresrätter på Stenungstorg känns riktigt bra, säger Karl Ljunggren, vd för L2 Fastigheter.

I samband med ombyggnaden påbörjas även en renovering och uppgradering av de befintliga lägenheterna till modern standard efterhand som dessa blir lediga. Detsamma gäller för de hyresgäster som direkt önskar en uppfräschning av sin befintliga bostad.

– De nyrenoverade lägenheterna kommer i första hand erbjudas de hyresgäster som redan idag bor i huset, och först därefter släppas ut på den ordinarie bostadsmarknaden.

I samarbete med kommunen och fastighetsbolaget Citycon har redan nu ett arbete inletts för att hitta likvärdiga kontorslokaler för de företag som lämnar plats för de nya hyreslägenheterna som byggs istället.

– Vi vet redan nu att det finns lämpliga lokaler att tillgå inom Citycons bestånd och vi kommer att sätta oss ner tillsammans med de berörda för att hitta så bra lösningar som möjligt, säger Karl Ljunggren.

Från kommunens sida är man väldigt positiv till att även privata aktörer satsar på att bygga fler bostäder i Stenungsund.

– Det är naturligtvis mycket välkommet att det byggs nya bostäder i kommunen, särskilt om det är nya hyreslägenheter som i den här satsningen. Vi växer så det knakar och siktar på att vara 10 000 fler invånare år 2035. Just nu är det tillgången på bostäder som begränsar den ambitionen, så nya bostäder i attraktiva lägenheter är precis vad kommunen behöver. Nya bostäder bidrar till ett levande centrum och är en förutsättning för att nya affärer och restauranger ska kunna öppna där, säger Sofia Westergren, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsunds kommun.

För mer information:

Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter. Tel: 0706-11 77 76. E-post: karl@l2fastigheter.se

Sofia Westergren, ordförande kommunstyrelsen Stenungsunds kommun. Tel: 0705-24 52 60.

E-post: sofia.westergren@stenungsund.se

www.l2fastigheter.se

L2 Fastigheter är ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med bas i Göteborg som grundades 2013. L2 Fastigheter investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtområden och deltar gärna i stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Företaget äger idag fastigheter i Göteborg och Stenungsunds kommun.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Stenungsund är en attraktiv och populär kommun med 4000 människor i kö hos det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem. Att vara med och bidra till utvecklingen och tillväxten i kommunen genom att bygga nya hyresrätter på Stenungstorg känns riktigt bra.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter