L2 Fastigheter säljer bostäder i Stenungsund till Västerstaden

Report this content

L2 Fastigheter säljer en fastighet bestående av sammanlagt 94 lägenheter vid Stenungstorg i Stenungsund till Västerstaden. 44 av lägenheterna är nybyggda hyresrätter, där tidigare kontorslokaler omvandlats till bostäder för målgruppen unga vuxna. – Det känns riktigt bra och tryggt att lämna över en färdigutvecklad fastighet till en så bra och stabil fastighetsförvaltare som Västerstaden, säger Karl Ljunggren vd på L2 Fastigheter.

Genom en tredimensionell fastighetsbildning förvärvade L2 Fastigheter 2015 tre våningsplan ovanpå butikerna runt Stenungstorg. Lägenheterna på plan tre och fyra har därefter renoverats och uppgraderats till modern standard i takt med att de blivit lediga, medan kontorsytorna på plan två omvandlats till moderna hyreslägenheter för människor i början av sina bostadskarriärer.

– Det har varit en spännande utmaning att hitta nyskapande lösningar för att omvandla lokalerna till lägenheter och utnyttja huset och den befintliga ytan på ett effektivt sätt. Idag konstaterar jag lite stolt att vår vision och våra idéer höll och att intresset för de nya lägenheterna har varit väldigt stort och att fastigheten är fullt uthyrd. För oss är det ett kvitto på att vårt sätt att arbeta fungerar riktigt bra.

Förutom kreativa och innovativa lösningar och en förmåga att se varje fastighets fulla potential, framhåller Karl Ljunggren även det goda samarbetet med kommunen som en viktig faktor för att ha lyckats med projektet vid Stenungstorg.

– Jag tycker att det här projektet är ett väldigt bra exempel på hur offentlig förvaltning och ett utvecklingsinriktat privat fastighetsbolag kan arbeta tillsammans för att motverka bostadsbristen. Från vår sida har vi hela tiden varit inställda på att långsiktigt förvalta den här fastigheten själva, men när vi fick erbjudandet att sälja till Västerstaden så kändes det som helt rätt köpare. Västerstaden är en etablerad fastighetsförvaltare som verkligen värnar om sina fastigheter och om sina hyresgäster, säger Karl Ljunggren.

Hans Stridh är vice vd på Västerstaden som idag förvaltar fastigheter i Göteborg, Uddevalla, Trollhättan och Borås.

– Vi köper ett väldigt intressant objekt i ett centralt läge som vi ser fram emot att förvalta långsiktigt. Förvärvet är också strategiskt viktigt då det innebär att vi etablerar oss på en helt ny ort som vi varit nyfikna på väldigt länge. Stenungsund är en spännande och expansiv kommun med ett aktivt och framgångsrikt näringsliv. Det, i kombination med närheten till Göteborg och förbättrade pendlingsmöjligheter, gör att vi tror att kommunen fortsätter att växa kraftigt de kommande åren, säger Hans Stridh.

L2 Fastigheters rådgivare i samband med affären har varit Catella.

För mer information:

Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter. Tel: 0706-11 77 76. E-post: karl@l2fastigheter.se 

Hans Stridh, vice vd Västerstaden. Tel: 0767-69 45 55. E-post: hans.stridh@vasterstaden.se 

www.l2fastigheter.se

L2 Fastigheter är ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med bas i Göteborg som grundades 2013. L2 Fastigheter investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtområden och deltar gärna i stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Företaget äger idag fastigheter i flera kommuner i Västsverige, bland annat i Göteborg, Mölndal och Borås. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det känns riktigt bra och tryggt att lämna över en färdigutvecklad fastighet till en så bra och stabil fastighetsförvaltare som Västerstaden.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter