Lokaler blir 44 nya lägenheter i Stenungsund

Report this content

Idag startade bygget av 44 nya hyreslägenheter på Stenungstorg i Stenungsund. Med hjälp av kommunstyrelsens ordförande Sofia Westergren påbörjades rivningen av de före detta lokalerna på plan två som ska omvandlas till smarta lägenheter för målgruppen unga vuxna. – Det har varit en utmaning att hitta effektiva lösningar för att omvandla lokaler till lägenheter och utnyttja huset och den befintliga ytan på ett effektivt sätt. Men i det här projektet har vi verkligen lyckats med det, säger Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter.

Det var genom en tredimensionell fastighetsbildning som L2 Fastigheter förra året förvärvade tre våningsplan ovanpå butiker runt Stenungstorg av fastighetsbolaget Citycon. Lägenheterna på plan tre och fyra har därefter renoverats och uppgraderats till modern standard i takt med att de blivit lediga. Nu byggs de före detta lokalerna på plan två om till centrala hyresrättslägenheter på mellan 45 och 55 kvadratmeter.

– Det här är ett bra exempel på hur man kan bygga rationellt och effektivt för att skapa attraktiva och prisvärda hyreslägenheter för unga. Här bor man mitt i staden med all service under fötterna och havet utanför fönstret.

De nya hyreslägenheterna beräknas stå klara för inflyttning i början av september nästa år men redan nu har många människor hört av sig för att anmäla sitt intresse.

– Vi har redan nu fått en hel del mail och telefonsamtal av intresserade som vi uppmanar att återkomma efter årsskiftet då vi påbörjar uthyrningsarbetet. Men det känns naturligtvis väldigt bra att intresset för lägenheterna redan nu är stort. Det stärker oss i vår ambition att gå vidare med andra och liknande projekt framöver, säger Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter.

Från kommunens sida är man väldigt positiv till att även privata aktörer satsar på att bygga fler bostäder i Stenungsund.

– Stenungsund växer snabbt och vi har redan idag en lång bostadskö så behovet av nya bostäder är naturligtvis väldigt stort. Det här projektet visar att det är möjligt att skapa attraktiva hyresrätter mitt i centrum genom att använda sig av kreativa lösningar från fastighetsägarens sida, säger Sofia Westergren.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram anges att en tredjedel av alla nya bostäder som byggs i Stenungsund ska upplåtas med hyresrätt. Det ligger även en motion i fullmäktige om att bygga fler ungdomslägenheter i kommunen.

– Jag är överöst med förfrågningar av föräldrar som söker centrala lägenheter till sina barn så jag är helt säker på att de här bostäderna kommer att fyllas snabbt. Behovet är jättestort och läget mitt på torget är optimalt för den här målgruppen. När det nya resecentrumet intill torget står klart blir läget ännu mer lockande även för de som pendlar till Göteborg. Nya bostäder bidrar dessutom till ett levande centrum och är en förutsättning för att nya affärer och restauranger ska kunna öppna där, säger Sofia Westergren, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsunds kommun.

För mer information:

Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter. Tel: 0706-11 77 76. E-post: karl@l2fastigheter.se 

Sofia Westergren, ordförande kommunstyrelsen Stenungsunds kommun. Tel: 0705-24 52 60.

E-post: sofia.westergren@stenungsund.se

www.l2fastigheter.se 

L2 Fastigheter är ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med bas i Göteborg som grundades 2013. L2 Fastigheter investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtområden och deltar gärna i stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Företaget äger idag fastigheter i flera kommuner i Västsverige, bland annat i Göteborg, Borås och Stenungsund. 

Taggar:

Media

Media

Citat

– Det här är ett bra exempel på hur man kan bygga rationellt och effektivt för att skapa attraktiva och prisvärda hyreslägenheter för unga. Här bor man mitt i staden med all service under fötterna och havet utanför fönstret.
Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter