Invigning av Lokomotivet i Gamlestaden

Report this content

Idag invigdes Lokomotivet, den före detta lokverkstaden i Gamlestaden som byggts om till moderna och funktionella kontor där mycket av byggnadens ursprungliga karaktär bevarats. – Dagens invigning markerar slutet på en väldigt rolig och spännande resa där en välkänd och karaktäristisk göteborgsfastighet fått ett nytt liv och ett nytt innehåll. Samtidigt är det starten på något nytt för de organisationer och företag som flyttat in i fastigheten, säger Karl Ljunggren, vd på L2 Fastigheter.

Fastigheten har idag cirka 6600 kvadratmeter kontorsyta varav cirka 4800 kvadratmeter är iordningställda i den halvcirkelformade byggnad som tidigare användes för reparation av SJ:s elektriska lok.

– Vi har lagt stor vikt vid att bevara och synliggöra husets historia och tillvarata dess unika uttryck och konstruktion med stål, tegel och betong. De gamla portarna till verkstaden har sedan ersatts med stora glaspartier för att maximera ljusinsläppet och erbjuda en modern och funktionell kontorsmiljö. Sammantaget har det skapat kontor med en väldigt tydlig profil som inte finns någon annanstans i Göteborg. 

Enligt Karl Ljunggren har Lokomotivets speciella karaktär, i kombination med det attraktiva läget i Gamlestaden, varit avgörande för de företag som valt att hyra kontor i fastigheten.

– Gamlestaden är verkligen en stadsdel i stark tillväxt och utveckling, där det tidigare industriområdet nu förändras och blir en modern och kreativ arbetsplats för nytänkande bolag inom flera olika branscher. Allt fler företag och organisationer ser sina kontorslokaler som en tydlig bärare av varumärke och värderingar. Det har varit en trend internationellt i några år och nu märker vi att efterfrågan på kontor med karaktär ökar också här i Sverige.

Bland hyresgästerna i Lokomotivet finns bland annat Folkspel, Green Cargo och Bygglet.

– För oss som fastighetsägare är det naturligtvis positivt att stora och framgångsrika företag och organisationer har valt att etablera sig i Lokomotivet. Men ännu roligare är det att de representerar så många olika verksamheter och branscher. Det skapar en spännande dynamik i huset som möjliggör nya och oväntade möten, och som tillför ytterligare ett värde för våra hyresgäster, säger Karl Ljunggren.

Det finns en lokal om 1425 kvadratmeter tillgänglig i Lokomotivet innan fastigheten är fullt uthyrd.

För mer information:

Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter. Tel: 0706-11 77 76. E-post: karl@l2fastigheter.se 

www.lokomotivetgbg.se

www.l2fastigheter.se 

L2 Fastigheter är ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med bas i Göteborg som grundades 2013. L2 Fastigheter investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtområden och deltar gärna i stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Företaget äger idag fastigheter i flera kommuner i Västsverige, bland annat i Göteborg, Mölndal och Borås.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Dagens invigning markerar slutet på en väldigt rolig och spännande resa där en välkänd och karaktäristisk göteborgsfastighet fått ett nytt liv och ett nytt innehåll. Samtidigt är det starten på något nytt för de organisationer och företag som flyttat in i fastigheten.
Karl Ljunggren, vd på L2 Fastigheter