Green Cargo hyr nya kontor i Lokomotivet i Gamlestaden

Report this content

Logistikföretaget Green Cargo har tecknat avtal om att hyra 440 kvadratmeter i Lokomotivet, den före detta lokverkstaden i Gamlestaden som nu byggs om och blir moderna och funktionella kontor som är klara för inflyttning till årsskiftet. Idag hyr företaget även personalutrymmen i den karaktäristiska kvartscirkelformade byggnaden. – Det känns väldigt bra att Green Cargo nu befäster sin närvaro på Lokomotivet och samlar all sin verksamhet i en och samma huskropp. Deras verksamhet representerar ju också områdets historiska värden vilket också är en viktig del nu när områdets karaktär förändras och nya företag flyttar hit, säger Karl Ljunggren, vd på L2 Fastigheter.

Sedan tidigare är det klart att Folkspel och IT-utvecklingsbolaget Bygglet flyttar in i Lokomotivet. Efter uthyrningen till Green Cargo återstår en kontorslokal i byggnaden om 1425 kvadratmeter.

– Det har varit en fantastisk upplevelse att utveckla en nästan hundra år gammal fastighet som så många människor i Göteborg känner igen och har en relation till. Att skapa nya och toppmoderna kontor samtidigt som vi bevarar husets historiska karaktär med stål, tegel och betong har varit en väldigt rolig och stimulerande utmaning.

Enligt Karl Ljunggren är det idag allt fler företag som ser sina kontorslokaler som en viktig del av sitt varumärke och en viktig bärare av företagets värderingar.

– Att sitta i historiska och profilerade miljöer har varit en trend internationellt i några år och nu märker vi att efterfrågan på kontor med karaktär ökar också här i Sverige. Och mer karaktär än så här är svårt att hitta i Göteborg.

Förutom husets karaktär är det framförallt det centrala läget som lockar intresserade företagare till Lokomotivet och till Gamlestaden.

Hela området är verkligen en stadsdel i stark tillväxt och utveckling, där det tidigare industriområdet nu förändras och blir en modern blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service.  

Lars Östling är fastighetschef på Green Cargo och väldigt nöjd med att verksamheten nu växer och samlokaliseras i lokaler som ligger alldeles intill spårområdena och företagets kärnverksamhet.

– Med det nya hyresavtalet blir Lokomotivet ett ännu tydligare nav för vår verksamhet i västra Sverige. De nya lokalerna gör också att företagets olika delar kommer närmare varandra vilket ökar sammanhållningen och effektiviteten internt. Det i sin tur ökar tydligheten och trovärdigheten i vårt erbjudande, och leder i slutändan till en förbättrad totalekonomi både för oss och för våra kunder.

L2 Fastigheters fastighet i Gamlestaden är totalt 6600 kvadratmeter på 18 000 kvadratmeter markyta, varav stora områden ännu inte är bebyggda.

– Med den starka expansion som just nu pågår i det här området ser vi naturligtvis spännande utvecklingsmöjligheter även för vår fastighet i framtiden. Vad det kan bli är för tidigt att spekulera i just nu, men att Gamlestadens utveckling i stort även gynnar oss som fastighetsägare är ju alldeles uppenbart, säger Karl Ljunggren.

För mer information:

Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter. Tel: 0706-11 77 76. E-post: karl@l2fastigheter.se 

Lars Östling, fastighetschef Green Cargo. Tel: Mobil 072-212 24 43. E-post: lars.ostling@greencargo.com 

www.l2fastigheter.se 

www.greencargo.com

L2 Fastigheter är ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med bas i Göteborg som grundades 2013. L2 Fastigheter investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtområden och deltar gärna i stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Företaget äger idag fastigheter i flera kommuner i Västsverige, bland annat i Göteborg, Mölndal och Borås.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar