L2 Fastigheter köper två fastigheter i Borås

Report this content

L2 Fastigheter har förvärvat en fullt uthyrd samhällsfastighet i Fristad utanför Borås. Fastigheten utgörs av cirka 6 600 kvadratmeter lokalyta på en 80 000 kvadratmeter stor tomt. Samtidigt förvärvas även en intilliggande bostadsfastighet med hyreslägenheter. – Vi har förvärvat två välbyggda fastigheter med stor utvecklingspotential i ett väldigt intressant och expansivt område. Borås är en spännande marknad med många framgångsrika företag och ett väldigt positivt företagsklimat, säger Karl Ljunggren, vd för L2 Fastigheter.

L2 Fastigheter har ambitionen att utveckla fastigheten till en modern och stadsmässig miljö genom att tillföra ytterliga bostäder till området. Det skapar en bra mix av boende och kommunal service som ger ett mervärde för såväl boende som för serviceverksamheter.

– Det pågår ett detaljplanearbete där vi vill bygga ytterligare mellan 30 och 40 bostäder. För vår del ser vi en bra möjlighet att bygga hyresrätter här. Genom att bygga rationellt och effektivt går det absolut att bygga moderna och fräscha hyresrätter med en acceptabel hyresnivå. Det är människor som skapar levande och trivsamma miljöer och med ett ökat boende får vi också mer liv och rörelse i området.

Om detaljplanearbetet fortsätter enligt planerna ser Karl Ljunggren en möjlighet att börja bygga redan nästa vår.

– Vår förhoppning är att komma igång med bygget så snart som möjligt. Jag vet att det är en stor efterfrågan på bostäder i Borås och i Fristad. Särskilt stor är efterfrågan på ett lättskött och bekvämt boende med hyresrätt. Fler hyresrätter bidrar också till att öka rörligheten på bostadsmarknaden vilket gör det möjligt för allt fler att hitta ett passande boende för just sina behov.

I köpet ingår 80 000 kvadratmeter tomtyta. Hur denna mark ska användas är ännu oklart men på sikt ser Karl Ljunggren goda möjligheter att utveckla området ytterligare.

– Just det stora markområdet var en viktig del i vårt beslut att göra den här satsningen och förvärva fastigheten. Vår vision på lite längre sikt är att bygga ännu fler bostäder och göra den här stadsdelen till ett av de mest attraktiva områdena i Borås kommun, säger Karl Ljunggren.

L2 Fastigheter tillträder fastigheten den 1 juni 2015. Säljare är Kollberg & Hansson Förvaltnings AB.

För mer information:

Karl Ljunggren, vd L2 Fastigheter. Tel: 0706-11 77 76. E-post: karl@l2fastigheter.se 

www.l2fastigheter.se 

L2 Fastigheter är ett utvecklingsinriktat fastighetsbolag med bas i Göteborg som grundades 2013. L2 Fastigheter investerar i olika typer av fastigheter i tillväxtområden och deltar gärna i stadsutvecklingsprojekt av olika slag. Företaget äger idag fastigheter i flera kommuner i Västsverige, bland annat i Göteborg, Borås och Stenungsund. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar