Om oss

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 210 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.