Dela

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Kontakt

 • Landshypotek
  Box 140 92 104 41 STOCKHOLM
  +46(0)8-459 04 00
  +46(0)8-783 02 94
  http://www.landshypotek.se
 • Tomas Uddin

  Marknads- och kommunikationschef


  08-459 04 08
  070-299 24 08
 • Citat

  Tvärtemot den bild som vi ofta möter är det livet utanför storstäderna som lockar. Landsbygden står både för drömmen och ger de värden vi svenskar vill ha för vårt boende.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Den politiska diskussionen blir ofta storstadsfokuserad. Diskussionen skulle må bra av att än mer utgå från de positiva möjligheter som finns i hela landet,
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Med den starka kopplingen till platsen och ett ägande över generationer är jord- och skogsbruksföretagande annorlunda jämfört med mycket annat företagande.
  Johan Asklund, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.
  Vi som jobbar med att möjliggöra generationsskiften vet att det krävs tid och omfattande dialog.
  Johan Asklund, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.
  Vi fortsätter att stärka lönsamheten i vår nuvarande affär med tillväxt inom både inlåning och utlåning. Det som präglat kvartalet är dock vår marknadsintroduktion som bolånebank. Under sommarmånaderna har vi alltid många aktiviteter som stärker vår marknadsnärvaro inom jord och skog, men nu har vi också påbörjat en presentation av oss som bank för bolån till hus.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Vi vill kunna erbjuda våra kunder digitala och lättillgängliga tjänster.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren tf VD Landshypotek Bank
  Trygga avtal blir en trygghet för sig själv och sina nära och kära.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren tf VD Landshypotek Bank
  Styrelsen är glad att rekrytera Per som ny VD. Per är i grunden agronom och har sedan barnsben levt med näringen.
  Henrik Toll, styrelseordförande för Landshypotek Bank.
  Jag har jobbat med utveckling av bank och fastigheter i hela mitt yrkesliv och har samtidigt bakgrund och intresse inom jord och skog.
  Per Lindblad, tillträdande VD på Landshypotek Bank.
  Det är bra om vi blir mer noggranna med vad vi har i skafferiet och kylen.
  Pontus Frithiof, krögare och entreprenör.
  Vi lärde oss mycket och sprider gärna erfarenheterna vidare till både våra kollegor och konsumenter som handlar i butik.
  Pontus Frithiof, krögare och entreprenör.
  Det behövs alternativ för kunderna som vill låna till hus runt om i landet.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Nu kan vi erbjuda våra nya kunder ett bra bolån till väldigt bra ränta.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Vi riktar oss främst till husägare utanför storstäderna.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Det känns roligt att vi kan presentera oss som en bank för allt fler
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank
  Vi bygger en ny bank utifrån den gamla
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank
  Nu kan fler vara med och bidra till ett rikare liv i hela landet
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank
  Våga helt enkelt fråga var köttet eller potatisen kommer ifrån.
  Margareta Lindahl, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.
  Det finns flera mervärden att välja svenska råvaror.
  Margareta Lindahl, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.
  Vi har snabbt etablerat oss som en aktör på sparandemarknaden och fortsätter att växa.
  Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.
  Tillväxten visar att det finns ett stort intresse för en bank med starka värden kopplat till svenska landsbygden.
  Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.
  Genom att vinsten går tillbaka till oss låntagare håller vi därmed pengarna kvar inom näringen.
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.
  Liza har lett banken under en period med starkt förändringsarbete.
  Henrik Toll, styrelseordförande för Landshypotek Bank.
  Det är glädjande att så många svenskar fortfarande har en direkt relation till lantbruket.
  Margareta Lindahl, företagmarknadschef på Landshypotek Bank
  Vår mat och vårt svenska landskap formas av hårt arbetande lantbruksföretagare.
  Margareta Lindahl, företagmarknadschef på Landshypotek Bank
  Det är mycket positivt att lantbrukare utvecklar sina verksamheter och kommer närmare allmänheten och konsumenterna.
  Margareta Lindahl, företagmarknadschef på Landshypotek Bank
  Regionmötena är något som är alldeles speciellt med Landshypotek Bank.
  Liza Nyberg, vd Landshypotek Bank
  Det är det unika med den här ägarformen att vi får den här nära relationen med våra kunder.
  Liza Nyberg, vd Landshypotek Bank
  Det är fantastiskt att jobba på en bank där det är tydligt var vinsten går.
  Liza Nyberg, vd Landshypotek Bank
  Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta ge en god och stabil avkastning på medlemmarnas insats
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.
  Medlemsinvesteringarna och utdelningen skiljer oss från andra.
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.
  Vi vill att fler ska upptäcka den möjlighet som finns med att äga och investera i Landshypotek.
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.
  Det behövs bankalternativ utanför storstäderna.
  Liza Nyberg, vd, Landshypotek Bank.
  Det är fantastiskt att jobba på en bank där det är tydligt var vinsten går.
  Liza Nyberg, vd, Landshypotek Bank.
  Det är också en viktig del i vår uppgift att fortsätta säkerställa att det går att driva svenska jord- och skogsbruksföretag.
  Liza Nyberg, vd, Landshypotek Bank.
  Allt fler kvinnor söker sig till lantbruket och det svenska lantbruket
  Margareta Lindahl, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank
  Vi är många inom de gröna näringarna som behöver bli bättre på att visa den verkliga bilden av svenskt lantbruk
  Margareta Lindahl, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank
  Intresset för svensk mat är stor men kunskapen om producenterna och primärproduktionen låg
  Margareta Lindahl, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank
  Tomas Uddin Marknad- och kommunikationschef på Landshypotek Bank
  Det är jättekul att vårt kommunikationsarbete uppmärksammas
  Tomas Uddin Marknad- och kommunikationschef på Landshypotek Bank
  Att få andra att engagera sig i vårt varumärke och bidra till innehållet är ett modernt sätt att synas på
  Vi gör ett historiskt starkt resultat och är en bank i tillväxt både på marknaden för utlåning och för sparande.
  Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.
  Vi kommer att vända oss till en marknad utanför storstäderna med en helt ny lånemöjlighet.
  Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.
  Det behövs fler bankalternativ på lånemarknaden.
  Liza Nyberg, VD på Landshypotek Bank.
  Det är väldigt positivt att vår bank nu utvecklas till en bredare bank för allt fler.
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening
  Vi hoppas kunna dra nytta av ett växande intresse, nå fler möjliga medlemmar och berätta om den särskilda nyttan det är för jord- och skogsbrukare att vara med i Landshypotek.
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening
  Vi är övertygade om att det är positivt för de nya kunderna att banken finns för att möjliggöra jordbruks- och skogsföretagande.
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening
  Vi fortsätter att lyfta blicken bortom storstäderna. Nu kommer även boende i hus att kunna låna hos oss.
  Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.
  Vi har en gedigen erfarenhet och kompetens av utlåning som vi nu tar med oss som lånebank även för husägare.
  Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.
  Vi har de senaste åren utvecklats snabbt och kommer nu att ha en stark digital lösning för våra nya kunder.
  Liza Nyberg, VD för Landshypotek Bank.
  Genom att medverka i Din gård-tävlingen har vi kunnat marknadsföra oss i ett bredare sammanhang och berätta om det vi drivs av
  Jonas Nordlund på Backfors Gård
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp