Dela

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har närmare 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Kontakt

 • Landshypotek
  Box 140 92 104 41 STOCKHOLM
  +46(0)8-459 04 00
  +46(0)8-783 02 94
  http://www.landshypotek.se
 • Tomas Uddin

  Marknads- och kommunikationschef


  08-459 04 08
  070-299 24 08
 • Citat

  Det är en dramatisk förändring vi ser. Med avstannande prisutveckling tycks många börjat tänka annorlunda och sundare kring sitt boende.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med särskilt ansvar för privatmarknaden på Landshypotek Bank.
  Vi har tidigare sett att de som bor utanför storstäderna har ett sundare förhållningssätt till sitt boende.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med särskilt ansvar för privatmarknaden på Landshypotek Bank.
  Kundernas och även omvärldens respons har varit mycket positiv och det är verkligen roligt.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolånen.
  Det är spännande att vara drivande och leda den här utvecklingsresan att etablera en bolånebank.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolånen.
  Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den, helt utan förhandling.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolånen på Landshypotek Bank.
  Jag är väldigt stolt över att vi lyckats vinna tusentals människors förtroende att välja oss för den förmodligen största privatekonomiska affären.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef för bolånen på Landshypotek Bank.
  För oss som är jord- och skogsbrukarnas bank är det avgörande med en engagerad yngre generation som vill fortsätta driva företag inom jord och skog.
  Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.
  För att exempelvis kunna göra medvetna och bättre val i butik krävs kunskap både om lantbrukets förutsättningar och verksamhet.
  Johan Asklund, affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.
  Våra svenska lantbrukare har en viktig roll och stor betydelse i samhället med att bruka jorden och skogen, producera mat av bra kvalitet och möjliggöra en levande landsbygd.
  Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.
  Många har en förlegad bild av de gröna näringarna.
  Johan Asklund, affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.
  Med kunskap redan i grundskolan ökar förutsättningarna för nästa generation att förstå vilken central roll lantbruket spelar i samhället.
  Johan Asklund, affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.
  Norrland utgör ett stort geografiskt område och det görs många fastighetsaffärer i regionen. Nu stärks våra möjligheter att ha medlemsdialog och utföra värderingar över hela området när regionen delas i två mindre. Ökad närvaro ökar också möjligheten att träffa nya medlemmar och kunder.
  Dan Olsson, ordförande i Landshypoteks nuvarande region Norrland.
  Vi har valt ett rakt och enkelt ränteerbjudande. Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren
  ”När vi nu summerar första halvåret är det med tillväxt och ett starkt resultat, men också efter att ha tagit flera steg som stärker oss för framtiden”
  VD Per Lindblad
  Engagemanget som visas hos allmänheten nu under torkan är välkommet.
  Per Lindblad, VD Landshypotek Bank.
  Att lantbrukarna känner sig mindre uppskattade av politiker kan bero på att lantbruksfrågor i vanliga fall inte lyfts av politikerna,
  Per Lindblad, VD Landshypotek Bank.
  Bristen på kunskap riskerar givetvis att märkas vid de val som görs vid butikshyllan.
  Johan Asklund, affärschef för jord- och skogsutlåningen på Landshypotek Bank.
  Fler utanför storstäderna har valt sitt boende med hjärtat och för att det ska vara ett hem att trivas i.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med ansvar för bolån och sparande på Landshypotek Bank.
  Det är noterbart att det är stora skillnader mellan storstäderna och övriga landet.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med ansvar för bolån och sparande på Landshypotek Bank.
  Det behövs en trygg och stabil utmanare på svensk bankmarknad.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bolånen i Landshypotek Bank.
  Det känns väldigt bra att vi inte kräver att kunden ska köpa andra tjänster för att få ta del av vårt erbjudande.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bolånen i Landshypotek Bank.
  I undersökningen är det tydligt att de som bor utanför storstäderna tycks känna att de lever med en sundare boendeekonomi.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.
  Ofta blir storstäderna utgångspunkt för all ekonomisk diskussion. Undersökningen bekräftar att vi måste se skillnaderna över landet.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.
  Vi arbetar aktivt för att vi långsiktigt ska ha attraktiva räntor för våra kunder.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bolånen i Landshypotek Bank.
  Det känns kul att göra den här turnén tillsammans med Falu Rödfärg som liksom vi har en lång historia av att utveckla den svenska landsbygden.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.
  Det känns jätteroligt att uppmärksammas med mitt ex-jobb. Jag har alltid varit intresserad av företagande på landsbygden och jag kommer själv ifrån en gård. Allt färre väljer att ta över gården och jag ville då undersöka varför de som tar över faktiskt gör det,
  Carl-Axel Andersson, stipendiat
  Carl-Axel har valt att lyfta en viktig fråga i sin uppsats. Det är få aktörer inom de gröna näringarna som pratar om de ungas perspektiv på generationsskifte.
  Johan Asklund, företagsmarknadschef, Landshypotek Bank.
  Vi vill ge fler möjligheter att upptäcka en annorlunda bank med stor trygghet och erfarenhet, men med en särskild blick för möjligheterna i hela landet,
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.
  När vi nu tar nästa steg som bolånebank så vill vi bättre möta kundernas behov och samtidigt möjliggöra för många fler att få en konkurrenskraftig ränta.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.
  I vår transparenta modell vet kunden i förväg vad den får för ränta och som kund behöver du aldrig bevaka din rabatt.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.
  Det känns väldigt bra att Catharina nu tar vid som privatmarknadschef för att leda nästa steg i utvecklingen för att etablera oss som bolånebank.
  Per Lindblad VD Landshypotek Bank.
  Vi växer mer fler kunder och Catharina kommer tillsammans med övriga i ledning och medarbetare fortsätta stärka utvecklingen av både bankens marknadsnärvaro och kundkontakt,
  Per Lindblad VD Landshypotek Bank.
  Med ett starkt klappande Landshypotek-hjärta är det också givetvis väldigt kul att få möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen av en ny affär.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, ny privatmarknadschef, Landshypotek Bank.
  Jag tror att min bakgrund både inom den gröna näringen och inom fastigheter kommer göra stor nytta för mig som VD för Landshypotek Bank.
  Per Lindblad, ny VD Landshypotek Bank.
  Det finns en själ i Landshypotek. Kulturen som bygger på att bidra och hjälpa är väldigt stark
  Per Lindblad, ny VD Landshypotek Bank.
  Vi gör ett historiskt starkt underliggande resultat.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Det är fantastiskt att jobba på en värderingsdrivenbank där det är tydligt var vinsten går.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta ge en god och stabil avkastning på medlemmarnas insats.
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.
  Medlemsinvesteringarna och utdelningen skiljer oss från andra.
  Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.
  Regionmötena är något som är unikt med Landshypotek Bank.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank.
  Det är fantastiskt att jobba på en värderingsdrivenbank där det är tydligt var vinsten går.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD Landshypotek Bank.
  Jord- och skogsbrukare har en stark känsla för den egna verksamheten och vill ständigt förbättra den.
  Johan Asklund, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.
  Det är viktigt att vi lyfter fram och ger möjlighet till att prata om hela landets utveckling.
  Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef på Landshypotek Bank.
  Det finns en tydlig idé för det urbana Sverige, men få talar idag om visionerna för framtidens liv i Sveriges landsbygder.
  Po Tidholm, journalist, författare och föreläsare.
  Våra kundansvariga har ett stort intresse och engagemang för skogen.
  Johan Asklund, företagsmarknadschef Landshypotek Bank.
  Det är viktigt för oss att kunna hjälpa kunden på bästa sätt och att tillsammans se på möjligheterna och hitta den bästa finansiella lösningen
  Johan Asklund, företagsmarknadschef Landshypotek Bank.
  Skogsbruk bygger på ett givande och ett tagande, det är det som är så speciellt med den här näringen,
  Susanne Mårtensson, kundansvarig i Skellefteå.
  Det känns otroligt positivt att vi har kommit överens om en väg framåt.
  Martin Kihlberg, tf chefsjurist och chef för public affairs, på Landshypotek Bank.
  Vi har haft en konstruktiv dialog där myndigheten nu avskriver ärendet utan fortsatt rättslig prövning,
  Martin Kihlberg, tf chefsjurist och chef för public affairs, på Landshypotek Bank.
  Kundresponsen har varit otroligt snabb och direkt.
  Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp