Bolåneutmanaren Landshypotek Bank med konkurrenskraftiga snitträntor för hela 2018

Bolåneutmanaren Landshypotek Bank har under 2018 publicerat konkurrenskraftiga snitträntor månad för månad. Nu i december har banken i snitt lånat ut till en ränta på 1,10 % för bolån till hus med tre månaders bindningstid och 1,18 % för lån med ett års bindningstid.

– Vi har under hela 2018 haft ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och kunnat välkomna många nya kunder. Det känns verkligen roligt att vi på kort tid lyckats vinna tusentals människors förtroende att välja oss för den största privatekonomiska affären många gör. Det visar både behov och möjligheten för en annorlunda bolåneaktör på svensk bankmarknad, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har varit en utmanare på bolånemarknaden sedan hösten 2017. Banken är en finansiellt trygg aktör som i snart två sekel har lånat ut till jord och skog, men har nu även börjat etablera sig som en bank som har huslån för alla. Med konkurrenskraftiga villkor, ett enkelt digitalt flöde och en gedingen bakgrund står banken för något annat och står ut på marknaden med sina värderingar. På bara drygt ett år närmar sig banken nu fyra miljarder i utlåning i den nya affären som fortsätter att växa.

– Vi har valt att ha ett konkurrenskraftigt ränteerbjudande för bolånet som är rakt och enkelt. Du ska direkt kunna se vad du får för ränta hos oss och vad som påverkar den, utan förhandling eller krav på merförsäljning. Våra kunder välkomnar en utmanare som står för äkta hållbarhet, som är trygg och långsiktig, och dessutom har attraktiva räntor. Vi ser fram emot att fortsätta vara en utmanare på marknaden även 2019, tillägger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Attraktiv ränta erbjuds kunderna utifrån belåningsgrad och bindningstid. Räntesättningen är densamma för alla bankens bolånekunder och helt transparent.

Se alla räntor här

För ytterligare information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har cirka 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har under hela 2018 haft ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och kunnat välkomna många nya kunder.
Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef Landshypotek Bank.