Hög tid att söka Landshypotek Banks uppsatsstipendium

Den sista mars stänger ansökningsperioden för Landshypotek Banks nya uppsatsstipendium för jord- och skogsbruk som riktar sig till studenter med intresse för de gröna näringarna. 

Våren 2018 instiftades Landshypotek Banks årliga uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Syftet är att lyfta fram och premiera det engagemang som den yngre generationen visar för det svenska jord- och skogsbruket.

Studenter vars uppsatser belyser ämnen med tydlig anknytning till det svenska jord- och skogsbruket och dess framtid kan skicka in sin ansökan senast den 31 mars. Landshypotek Banks interna jury kommer att utse en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruket.

– Den yngre generationen utmanar och kommer med nya perspektiv och idéer. Den fortsatta kunskapsutvecklingen är avgörande för vår gemensamma framtid för det svenska lantbruket. Vi vill med stipendiet uppmärksamma och uppmuntra studenter som skriver om det svenska lantbruket och dess framtid, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Stipendiaten för 2019 presenteras av Landshypotek Banks interna jury i juni 2019. Stipendiet omfattar en prispeng på 10 000 kronor.

Läs mer om stipendiet på landshypotek.se/stipendium

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 185 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den yngre generationen utmanar och kommer med nya perspektiv och idéer.
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.
Vi vill med stipendiet uppmärksamma och uppmuntra studenter som skriver om det svenska lantbruket och dess framtid.
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.