Villaägare mer nöjda än bostadsrättsinnehavare med sitt boende

Report this content

Enligt en ny undersökning från Landshypotek Bank är det stora skillnader på i vilken utsträckning svenskarna bor i sitt drömhem. Allra störst skillnad ser man mellan de som bor i villa och bostadsrätt. Närmare 7 av 10 villaägare uppger att de har sitt drömboende medan motsvarande siffra för boende i bostadsrätt är 4 av 10. Anledningen till att man inte kan bo som man drömmer om är ekonomin, familjesituationen och partnern. 

Svenskarna föredrar att bo utanför storstäder om de får välja visar Landshypotek Banks Boendebarometer. Bara drygt hälften (52%) av boende i storstäder uppger att de har sitt drömboende, medan 62% av de tillfrågade som inte bor i en storstadsregion svarar att de bor så som de drömmer om. Ännu större skillnader ser man om man jämför boendeform. Villaägare bor betydligt mer ofta i sitt drömboende (67%) än de som bor i bostadsrätt (40%).

– Utanför storstäderna finns i större utsträckning det som vi svenskar efterfrågar för vårt boende. Här erbjuds villor, trädgårdar, trygghet, lugn och närhet till natur. Det blir i årets undersökning än mer markant och tydligt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

När man väljer bostad är det viktigaste för svenskarna att bo i ett lugnt område, nära natur och skog samt att ha möjlighet att utöva sina intressen. I jämförelse med förra årets undersökning ser man att det har blivit allt viktigare med egen trädgård medan stor bostadsyta, utbud av kultur och restaurang samt möjlighet att göra karriär har minskat i betydelse.

– Det tycks finnas en viss värderingsförskjutning där vi svenskar söker oss från storstadens styrkor med karriärmöjligheter, restauranger och kulturutbud till hemmet. Där levererar mindre städer och landsbygder bättre, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Den främsta anledningen att man inte bor i sitt drömboende är ekonomin (68%) följt av familje-situationen (16%) och nästan var tionde (8%) uppger att deras partner är den som hindrar dem.

De län där man är mest nöjd med sitt boende är Halland (73%), Jämtland (71%) och Värmland (68%). I botten av listan återfinns flera län där många bor i stora städer, till exempel Stockholm (51%), Uppsala (49%) och Skåne län (54%). Kalmar län har rasat från förra året då 61% var nöjda med sitt boende, i år är det bara 50%.

Topp 10 – det här är viktigast när svenskarna väljer sitt boende (inom parentes förra årets siffror)
• En lugn omgivning 92 % (92%)
• Närhet till vacker natur, skog och mark 86% (87%)
• Möjligheter att utöva mina intressen 85 % (88%)
• Möjlighet till arbete 71 % (78%)
• Egen trädgård 70 % (61%)
• Stor bostadsyta 55% (66%)
• Närhet till föräldrar och/eller syskon 52% (59%)
• Bra utbud av kultur/restauranger 47 % (59%)
• Nära till skola och förskola 45 % (45%)
• Möjlighet att göra karriär 28% (42%)

Fakta om undersökningen:
- Novus Sverigepanel, webbenkät med ett representativt urval för befolkningen
- 2016 svarade 2480 personer på undersökningen och 2018 svarade 2915 personer

Undersökningen finns bifogad.

Om Landshypoteks Banks Boendebarometer:
Landshypotek Banks Boendebarometer är en återkommande rapport där Landshypotek Bank tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Rapporten ger unik insikt i hur svenskarna ser på sina bostäder, vilka parametrar man värdesätter högst och hur man ser på sin bostadsfinansiering.

För ytterligare information kontakta gärna:
Sofie Essayh, kommunikatör, Landshypotek Bank
Mail: sofie.essayh@landshypotek.se tel: 070-285 13 63

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 185 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Utanför storstäderna finns i större utsträckning det som vi svenskar efterfrågar för vårt boende. Här erbjuds villor, trädgårdar, trygghet, lugn och närhet till natur
Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef