Landshypotek Banks gröna obligation fyller ett år och gör skillnad

Report this content

Idag publicerar Landshypotek Bank investerarrapporten för världens första säkerställda gröna skogsobligation i svenska kronor. 

Obligationen har en emitterad volym på 5,25 mdkr och finansierar till sin helhet hållbart skogsbruk – till ytan cirka 1 dryg procent av Sveriges skogsareal vilket ungefär är lika stort som Gotland. Den sammanlagda nettotillväxten efter avverkning på de fastigheter som finansierats av den gröna obligationen beräknas till 496 000 skogskubikmeter det senaste året. Det motsvarar ett årligt koldioxidupptag på cirka 1,4 miljoner ton. För varje 1 mnkr som har investerats i obligationen har cirka 267 ton koldioxid lagrats in och undvikits.

Investerarrapporten ger en översikt av obligationens första år. Sedan starten har obligationen mötts av ett stort nationellt och internationellt intresse bland såväl investerare i och utanför Sverige som miljö- och hållbarhetsintresserade. En halvtimme efter att banken öppnade upp för investeringar den 25 maj 2018 hade obligationen övertecknats med köpintresse från investerare på över 12 mdkr totalt. Obligationen som då var den första och största gröna säkerställda obligationen i svenska kronor har tagits fram inom ramen för Landshypotek Banks gröna ramverk.

- Banken har finansierat den svenska skogen i snart 200 år och vi jobbar varje dag för ett rikare liv i hela landet. Jag ser det som naturligt att Landshypotek Bank kommer att fortsätta utvecklingen med gröna obligationer som bygger på det svenska hållbara skogsbruket, säger Martin Kihlberg, Hållbarhetschef på Landshypotek Bank.

Länk till investerrapporten (PDF)

Länk till engelsk version (PDF)

Kontakta för ytterligare information:

Martin Kihlberg, Hållbarhetschef på Landshypotek Bank, 073-848 43 59

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 39 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Banken har finansierat den svenska skogen i snart 200 år och vi jobbar varje dag för ett rikare liv i hela landet. Jag ser det som naturligt att Landshypotek Bank kommer att fortsätta utvecklingen med gröna obligationer som bygger på det svenska hållbara skogsbruket.
Martin Kihlberg, Hållbarhetschef på Landshypotek Bank