Sommarens torka gav ökat samarbete mellan lantbrukare

Årets största händelse inom de gröna näringarna är torkan. Alla lantbrukare påverkades, men på olika sätt. Lantbruksföretagarna kände av det större intresset från allmänheten och politiker. Fram växte också innovationskraft och ny samverkan mellan lantbrukare. Det visar Landshypotek Banks senaste Lantbrukspanel – som vikts åt upplevelsen av torkan.

Torkan sommaren 2018 drabbade svenska lantbrukare hårt. Landshypotek Banks Lantbrukspanel, som består av lantbruksföretagare över hela landet, visar att så gott som alla påverkades. Hälften av paneldeltagarna uppger att de hade planerat sin verksamhet så att de var förberedda på vissa väderförändringar, men givetvis inte för den extrema torkan och nästan tre av fyra svarar att de kände viss hopplöshet.

Men fram växte också nya lösningar och samarbete. Närmare hälften av lantbrukarna i svarspanelen menar att på grund av sommarens torka har samarbetet med andra lantbrukare ökat. Var fjärde lantbrukare svarar att på grund av torkan har de fått hitta alternativa lösningar i sin verksamhet.

– Det bekräftar både den innovationskraft och samarbetsvilja som finns inom lantbruket. Att ständigt hitta nya lösningar visar på den styrka som finns hos våra svenska lantbrukare, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Majoriteten av paneldeltagarna (8 av 10) tror att torkan får betydande konsekvenser för gröna näringarna och många uppger att de själva kommer att förändra verksamheten, bl.a. med ökad lagerhållning och investeringar för ökad beredskap mot extremt väder. Knappt någon aviserar att de själva tänker lägga ned sin verksamhet. För 7 av 10 är känslan som lantbrukare fortfarande positiv.

I Lantbrukspanelen 2/2018 – upplevelsen av torkan finns mer svar på fler frågor samt också intervjuer med LRF:s ordförande Palle Borgström, lantbruksföretagaren Elof Nilsson och Cecilia Rogne, kundansvarig på Landshypotek Bank.

Läs hela rapporten här: Lantbrukspanelen omgång 2 2018

Landshypotek Banks Lantbrukspanel
En återkommande svarspanel med större, drivna och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Med panelen på cirka 100 personer tar Landshypotek Bank tempen i olika frågor som rör branschen och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Med strukturomvandlingen står ett fåtal lantbrukare för stor del av den svenska livsmedelsproduktionen. Bland de svarande finns några av landets större lantbruksföretagare. Undersökningen är inte statistiskt säkerställd, men ger en god bild av känslan hos landets större lantbrukare och därmed större primärproducenter av livsmedel. 

Några av svaren i panelen:

Hur väl stämmer nedan påståenden in på dig när det kommer till sommarens torka?

Instämmerhelt ochhållet Instämmertill stor del Instämmertill viss del Instämmerinte alls Vet ej
Jag har känt hopplöshet 7.92 % 13.86 % 52.48 % 25.74 % 0 %
Jag har känt mig ensam 2.97 % 3.96 % 22.77 % 70.3 % 0 %
Jag hade planerat min verksamhet så att jag var förberedd påväderförändringar 4.95 % 13.86 % 64.36 % 15.84 % 0.99 %
På grund av sommarens torka har samarbetet med andra lantbrukareökat 2.97 % 21.78 % 48.51 % 24.75 % 1.98 %
På grund av sommarens torka har jag fått hitta alternativa lösningar imin verksamhet 13.86 % 30.69 % 37.62 % 16.83 % 0.99 %
På grund av sommarens torka har samarbetet med allmänheten ökat 4.95 % 9.9 % 36.63 % 45.54 % 2.97 %

För ytterligare information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 185 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det bekräftar både den innovationskraft och samarbetsvilja som finns inom lantbruket.
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.