23,1 miljoner delas ut till jord- och skogsbrukare i Västra Götaland

Svenska jord- och skogsbrukare får i år 153 miljoner i utdelning från Landshypotek. Den egna bankens överskott för 2017 delas ut till låntagarna inom jord- och skogsbruk. Av dessa delas 23,1 miljoner ut till jord- och skogsbrukare i region Älvsborg m fl. län. Utdelningen fastställdes idag när Landshypotek Ekonomisk Förening höll stämma på Gröna Lundsteatern i Stockholm.

Landshypotek Bank ägs av ca 40 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst för 2017 delas ut till medlemmarna. De senaste sex åren har Landshypotek delat ut drygt 900 miljoner till svenska jord- och skogsbrukare.

Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2017 och rörelseresultatet uppgick till 339,2 miljoner. Vid dagens föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening fattades beslut om att 153 miljoner delas ut till bankens medlemmar, vilket är 9 procent på medlemmarnas insatser. Låntagarna i Landshypotek Bank kan därmed se fram emot miljonutdelning från sin bank i maj.

Låntagarna i region Älvsborg m fl. län får med stämmobeslutet 23,1 miljoner i utdelning i maj, vilket är 9 procent på medlemmarnas insatser.

– Genom att vinsten går tillbaka till oss låntagare kan vi säkerställa att pengarna är kvar inom näringen. Det är ett viktigt tillskott för fortsatt utvecklat företagande och boende på landsbygden, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

– Det är fantastiskt att jobba på en bank där det är tydligt var vinsten går. Det är också en viktig del i vår uppgift att fortsätta säkerställa att det går att driva svenska jord- och skogsbruksföretag, ha svensk livsmedelsproduktion och välskötta skogar, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Såhär fördelar sig utdelningen över landet (miljoner kronor):

Norrland                                        10,0                    

GävleDala                                     5,8

Mälarprovinserna                        23,7

Wermland                                     8,7

Örebro                                           9,1

Östgöta                                          22,1

Älvsborg m fl län                          23,1

Småland m fl prov                        20,2

Gotland                                          4,5

Skåne                                             25,1

För mer information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt på Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har cirka 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Om oss

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank med uppgift att tillhandahålla konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. Banken erbjuder även sparande med goda villkor till alla med ett hjärta som klappar för landsbygden. Banken erbjuder också bolån till hus. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Media

Media