Årsredovisning för Landshypotek Ekonomisk Förening

Report this contentLandshypotek Ekonomisk Förening som med 37 000 medlemmar äger Landshypotek Bank har nu publicerat sin Årsredovisning. I Årsredovisningen presenteras dels den ekonomiska utvecklingen i Landshypotek, dels föreningens verksamhet och utveckling. Med det offentliggörs även föreningsstyrelsens förslag till utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning på 147 miljoner kronor till medlemmarna.

 Det har varit ett annorlunda år, men landets lantbrukare har generellt klarat sig bra i jämförelse med många andra företagare och livsmedelsförsörjningen har flyttat högre upp på samhällsagendan, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

– Det stora intresset för att investera i Landshypotek och den goda utlåningstillväxten under hösten har varit ett styrkebesked. Vi har lyft och fått bekräftelse för att vår unika affärsmodell både skapar värde och är attraktiv, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek Bank gjorde ett resultat på 397 (418) miljoner kronor och koncernbidraget till föreningen uppgick till 163 miljoner kronor. Med det som grund har föreningsstyrelsen föreslagit föreningsstämman att besluta om en utdelning om 147 miljoner kronor till medlemmarna, vilket motsvarar åtta procent på medlemmarnas insatser.

Landshypoteks utdelning liknar på många sätt återbäring där kunderna får del av vinstmedlen. Den är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. En del av medlen går till att fortsätta bygga insatser och eget kapital. Under föregående år delades 141 miljoner kronor ut till medlemmarna.

Föreningen tar beslut om utdelningen på sin stämma den 28 april. Vid ett utdelningsbeslut är utdelningen till medlemmarna planerad till oktober. I årsredovisningen beskrivs hur föreningen arbetat med att vara aktiv som engagerad i den medlemsägda jord- och skogsbrukarnas bank, ägardirektiven till banken och med de fastighetsvärderingar som föreningens förtroendevalda står för.

Årsredovisningen bifogas (pdf) och kan även kan läsas via bankens webbsida.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10
Per-Olof Hilmér, ordförande Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg

Om Landshypotek Ekonomisk Förening
Landshypotek Ekonomisk Förening består av cirka  37 000 medlemmar som tillsammans äger Landshypotek Bank, där samtliga medlemmar är kunder och lånar till jord och skog. Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket framförallt görs genom att äga Landshypotek Bank, som till utlåningen är en av de tio största bankerna i Sverige.