Årsredovisningar 2017 – Landshypotek Bank med engagemang för hela landet

Report this content

Idag publicerar Landshypotek Bank och Landshypotek Ekonomisk Förening årsredovisningar för 2017. Landshypotek Bank gör ett starkt resultat och är en bank i tillväxt både på marknaden för utlåning och för sparande. Under hösten 2017 har Landshypotek Bank gjort en lyckad introduktion på bolånemarknaden.

Utlåningsvolymen för Landshypotek Bank ökade under året med två miljarder kronor och uppgick till 68,5 (66,5) miljarder kronor. Även inlåningen ökade och uppgick vid årsskiftet till 12,7 (11,7) miljarder kronor.

Under 2017 välkomnade banken fler lånekunder inom jord och skog och sparare. Banken öppnade också upp för bolån till husägare utanför storstäderna genom att göra en lyckad introduktion på bolånemarknaden.

– Vi gör ett historiskt starkt underliggande resultat. Framförallt har vi haft en väldigt bra höst med en lyckad start för marknadsintroduktionen av våra bolån och kraftigt ökad synlighet. Det har gjort att vi har kunnat välkomna många nya kunder, såväl jord- och skogsbrukskunder som huslånekunder till vår bank, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.

I Årsredovisningarna går det att läsa mer kommentarer och beskrivningar av banken och föreningens utveckling det gångna året och vad som bygger Landshypotek Bank som en annorlunda bank, med nytänkande i digitaliseringen, hållbarhetsperspektiv, medlems- och medarbetarengagemang och en värderingsdriven uppgift för svenska jord- och skogsbruket.

Landshypotek Bank ägs av lånekunderna, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening, Landshypotek Ekonomisk Förening. Bankens vinst återförs till verksamheten och delas ut till medlemmarna.  Genomförs årets förslag till utdelning kommer drygt 900 miljoner kronor de senaste sex åren gått tillbaka till lånekunderna inom jord och skog.

Efter ett koncernbidrag på 170 miljoner kronor från banken till föreningen föreslår föreningsstyrelsen en utdelning på nio procent på medlemsinsatserna, vilket motsvarar 153 miljoner kronor.  Beslutet om utdelningen fattas på stämman i april.

– Det är fantastiskt att jobba på en värderingsdrivenbank där det är tydligt var vinsten går. Det är en viktig del i vår uppgift att fortsätta säkerställa att det går att driva svenska jord- och skogsbruksföretag, ha svensk livsmedelsproduktion och välskötta skogar runt om i landet. Våra kunder gör Sverige bättre, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 12.00 CET. 

I korthet – siffror för Landshypotek Bank 2017

Rörelseresultatet uppgår till 339,2 (353,4) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 387,3 (327,3) MSEK.

Räntenettot uppgår till 800,4 (737,2) MSEK.

Kostnaderna uppgår till 402,5 (402,4) MSEK.

Kreditförluster netto har minskat och uppgår till 12,5 (14,8) MSEK.

Utlåningen uppgår till 68,5 (66,5) miljarder SEK.

Inlåningen uppgår till 12,7 (11,7) miljarder SEK.

Läs Årsredovisning 2017 för Landshypotek Bank
Läs Årsredovisning 2017 för Landshypotek Ekonomisk Förening
Läs en sammanfattning av Årsredovisningarna för 2017

För ytterligare information och kommentarer:
Sofie Essayh, Kommunikatör och presskontakt på Landshypotek Bank, 070 2851363
Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD, och Fredrik Sandberg, vice VD och CFO, nås via Sofie Essayh.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har cirka 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi gör ett historiskt starkt underliggande resultat.
Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.
Det är fantastiskt att jobba på en värderingsdrivenbank där det är tydligt var vinsten går.
Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank.