Blandad skörd för Skånes lantbrukare

Report this content

Skörden har nu till stor del bärgats hos de skånska lantbrukarna. Ett ogynnsamt väder, med först torka och sedan stora mängder regn, har gjort att lantbrukarna bedömer att skörden blir sämre än normalt. Samtidigt är det stora variationer för skörden i regionen beroende på sädesslag och tillgången till bevattning.

Skörden är en av årets viktigaste händelser inom lantbruket. I en tid präglad av stor osäkerhet och höga kostnader får den ännu större betydelse, för både lantbruksföretagare och livsmedelsförsörjningen i stort.

– Det är skönt och viktigt att lantbrukarna nu får facit för årets växtsäsong, trots en särskilt utmanade skördeperiod. Kostnaderna har ökat markant i lantbruket och därmed också de ekonomiska riskerna för lantbrukarna. Vi räknar med att lantbrukarna har investerat dubbelt så mycket pengar i årets skörd jämfört med tidigare år. Nu ser vi att skörden är bärgad på flera håll med en inte alltför stor negativ avvikelse och vi får inte en upprepning av det bedrövliga torråret 2018, vilket hade varit väldigt problematiskt för svenskt lantbruk särskilt i detta ekonomiska läge, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

De höga kostnaderna för viktiga insatsvaror, som drivmedel och gödsel, innebär att utgångsläget redan var ansträngt för lantbrukarna. Därför får årets skörd än större betydelse för många lantbruksföretagare som kämpar för att få verksamheten att gå ihop.

För de skånska lantbruken har årets säsong haft stora svängningar. Först en lång försommartorka, sedan ett regnigt och kallt juli som gjorde att marken blev övermättad med vatten, och därefter stormade ovädret Hans in i augusti med än mer kraftiga regn vilket försvårade ytterligare för skördearbetet och försämrade grödornas kvalitet.

– Det här påverkar självklart lantbrukarna. Skörden kommer generellt att bli lägre, men det är mycket stora skillnader inom regionen. För de som kunnat bevattna sina fält har det torra vädret i stället gett fördelar. En del av höstrapsen försvann också på grund av stark kyla i vintras, säger Marianne Andersson som är lantbrukare utanför Trelleborg och även föreningsordförande för Landshypotek i Skåne, och har ett stort nätverk av lantbrukskollegor i regionen.

Jämfört med 2022 är årets skörd präglad av stora tapp, på både volym och kvalitet på såväl raps som vårkorn och höstvete.

Trots svårigheterna ser Marianne Andersson positivt på situationen.

Som någon sa: man kan inte bromsa sig genom en uppförsbacke. Vi har upplevt svåra tider förut och ska man vara med måste man köra fullt ut, säger Marianne Andersson.

Mer om lantbruken i Skåne

Skåne är en av Sveriges viktigaste jordbruksregioner. I södra delen odlas främst spannmål, betor, potatis och raps på de öppna fälten. Runt Kristianstad finns mycket grönsaksodlingar. I norra delen är det mycket vallodling som blir djurfoder. Enligt siffror från Jordbruksverket utgjorde skörden av spannmål, oljeväxter och proteingrödor i länet 2022 drygt en fjärdedel (27%) av den totala skörden i riket. Skörden av potatis och sockerbetor i länet 2022 hälften (50%) respektive nära hela (97%) av den totala skörden i riket för de grödorna. Skånes nettoomsättning 2017 för primärproduktionen och livsmedelsindustrin var också den största andelen i hela Sverige (21%).

Mer om skördeläget på nationell nivå och i flera regioner: Se bifogad pdf.
 

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har närmare 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar