Dags för vårsådd i Örebroregionen

Report this content

Lantbrukare i Örebro förbereder sig för att snart starta med vårsådden. Samtidigt finns en oro för att de höga priserna på gödsel och diesel gör odlingen olönsam. Landshypotek har pejlat av läget kring vårsådden i länet.

Våren är här och det är nu hög tid för vårsådd för lantbrukarna i Örebroregionen. För lantbrukarna är de ökande priserna på insatsvaror som gödsel och diesel ett stort orosmoment.

 Trots att vårsådden rent tidsmässigt kommer igång normalt är i stort sett alla lantbrukare oroliga, eftersom de ekonomiska riskerna kring att odla har ökat dramatiskt. De höga priserna på diesel och gödsel gör kalkylen svår. För lantbrukare som köpte sina insatsvaror tidigt och om skörden blir normal så kan det bli ett bra utfall. Men om vi får ett nytt torrår likt 2018 så blir det tufft ekonomiskt, säger Lars-Johan Merin, raps- och spannmålsodlare i Fellingsbro.

De höga priserna på spannmål innebär också att det kan finnas möjlighet för lantbrukare att öka intäkterna.

  Det finns även de som optimerar för att maximera intäkter. Till exempel har det i år sålts uppskattningsvis dubbelt så mycket utsäde till vårraps jämfört med –21, eftersom rapspriserna nu är väldigt gynnsamma för lantbrukare, fortsätter Lars-Johan Merin som också är ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i regionen.

Tidsspannet för vårbrukets start i Mälardalen anses normalt vara i andra halvan av april och in i början av maj.

Att odla eller inte odla – vårens stora fråga i lantbrukssverige
Runt om i Sverige har det under våren funnits frågor bland många lantbruksföretagare kring de senaste månadernas kraftiga kostnadsökningar på energi och andra viktiga insatsvaror. Vad ska man ha för strategi? Ska man odla eller lägga marken i träda?

– Det är en tid med svåra utmaningar för många lantbruksföretagare. Kostnaderna på insatsvaror har stigit kraftigt och höjer risken. Samtidigt ser vi prishöjningar på produkterna som lantbrukaren säljer även om det släpar efter i tid. Störningar i världshandeln och ökat intresse för svenskt livsmedel bör driva upp priserna ytterligare och därmed kompensera de höjda kostnaderna. Många arbetar nu hårt över landet för den bästa strategin i rådande läge. Det positiva är att samhället nu ser behovet av ett livskraftigt svenskt jordbruk, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Lantbruket Örebroregionen
Lantbrukssektorn i Örebro län domineras av spannmålsodlare, då man bland annat har gynnsamma växtodlingsbetingelser. Avkastningen per hektar har under de senaste fem åren i genomsnitt varit den högsta i Mellansverige. Lantbruk med djurhållning finns här i större utsträckning i skog- och mellanbygd. De flesta lantbruken har även skog.

För ytterligare information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10. jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.

Prenumerera

Media

Media