Decembers snitträntor: Konkurrenskraftiga räntor ger fortsatt stort intresse för Landshypoteks bolån

Report this contentLandshypotek avslutade året med ytterligare en räntesänkning som märks när banken nu publicerar snitträntorna för de bolån kunderna fick under december. Banken fortsätter utmana med konkurrenskraftiga räntor.

I snitt fick kunder som i december valde att ta nya bolån med 1 års bindningstid en ränta på 1,04 %. Näst lägst ränta i banken fick de kunder som i december tecknade nya bolån med 2 års bindningstid: 1,15 %. Snittet på räntan för nya bolån på 3 månader och 3 års bindningstid var 1,17 %.

Så sent som i december sänkte Landshypotek bolåneräntan på samtliga bindningstider mellan 1 och 10 år. Det var en fortsättning på de räntesänkningar som banken öppnade med på bred front redan under våren som sedan följdes av ytterligare sänkningar i såväl augusti som september.

Intresset för bankens bolån har under året varit stort. I december passerade Landshypotek en total bolånevolym på 11 miljarder kronor och närmar sig nu 12 miljarder i snabb takt.

– Att kunderna fortsätter att visa ett så stort intresse för våra bolån är vi givetvis väldigt glada för och ser som ett kvitto på att vi kan erbjuda allt fler ett bra alternativ, som annorlunda bank med fina räntor och bra villkor, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året och har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Landshypotek Bank har en öppen räntesättning som gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta Landshypotek erbjuder.

Landshypotek särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har erbjudit bolån i tre år och har en kraftig tillväxt.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

 

Prenumerera

Media

Media