Det nya ”räntegapet”: Stora skillnader på Landshypoteks boräntor jämfört med storbankernas

Report this contentNya aktörer stärker konkurrensen på bolånemarknaden. Landshypotek Bank har nu sammanställt sina snitträntor för de senaste åren och jämfört med de fyra storbankernas räntor. Kunder har mycket att vinna på att se över sina bolån och vända sig till utmanarbanker.
 
Landshypotek Bank har gjort en sammanställning som jämför snittet på de räntor som kunder har erbjudits när de tecknat nya bolån. De räntor som Landshypotek erbjudit sina bolånekunder jämförs med de fyra storbankernas – Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – räntor till sina kunder för bolån med motsvarande bindningstider under samma period.

Sedan Landshypotek startade med bolån hösten 2017 har banken i snitt erbjudit väsentligt lägre räntor till kunderna på flera bindningstider, jämfört med storbankerna. De bindningstider som jämförts är 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år och 5 år.


– Vi var nyfikna på att se hur våra boräntor stått sig över tid jämfört med de fyra storbankernas. Vi är inte förvånade men det är intressant att se att det faktiskt är så stora skillnader mellan oss som utmanare och de stora aktörerna, på både korta och längre bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Vi är inte den enda utmanaren på bolånemarknaden, vi ser oss som en del av en större rörelse. Det är bra för marknaden, konkurrensen och inte minst för kunderna att alternativen och skillnaden mellan dessa synliggörs.

Hur stor skillnad?
För perioden oktober 2017 till december 2020 var medelvärdet på Landshypotek Banks snittränta för bolån lägre på både korta och längre bindningstider, jämfört med medeltalet för vad de fyra storbankerna i snitt erbjöd sina kunder.

För lån med 3 månaders bindningstid var medeltalet för Landshypoteks snittränta 0,28 procentenheter lägre än vad de fyra storbankerna i snitt erbjöd sina kunder för lån med motsvarande bindningstider under samma period.

För lån med 1 års bindningstid var skillnaden ännu större: 0,35 procentenheter lägre för Landshypoteks kunder.


Tabell

Hur stor blir skillnaden i kronor för kund?
Sett till perioden 2019–2020 (se tabell nedan) har en genomsnittskund som hos Landshypotek tecknat ett bolån på 1 miljon kronor med 3 månaders bindningstid betalat i snitt drygt 2 700 kronor mindre per år i ränta jämfört med medelvärdet på snitträntan för de fyra storbankerna.

För ett 3-månaders lån på 2,5 miljoner kronor blev skillnaden i genomsnitt nästan 7 000 kronor om året.
 

Tabell

Mer om jämförelsen
I undersökningen har det sammantagna medelvärdet för storbankernas snitträntor jämförts med Landshypoteks, dels för perioden oktober 2017–december 2020, dels för de två senaste åren 2019–2020. Här kan du läsa hela sammanställningen (se bifogad pdf).

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10