Februaris snitträntor: Konkurrenskraftiga räntor ger fortsatt stort intresse för Landshypoteks bolån

Report this contentSnitträntorna för februari visar att Landshypotek fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Effekten av bankens breda räntesänkningar i december syns tydligt. Samtidigt gör det nya samarbetet med Avanza det nu lättare för fler kunder att hitta till Landshypoteks bolån.
 
De kunder som i februari tecknade nya bolån hos Landshypotek med 2 års bindningstid fick i snitt en ränta på 1,05 %. Bankens 3-åring landade på 1,10 % och 3-månadersräntan på 1,17 %. Lägsta snittet fick de kunder som valde 1 års bindningstid: 0,97 %.
 
Landshypotek avslutade förra året med att i december återigen sänka bolåneräntorna, då på samtliga bindningstider mellan 1 och 10 år. Så sent som i början av februari i år sänkte banken räntan igen på både 1- och 2-åringen. I februari lanserade banken också ett samarbete men Avanza, som innebär att Avanzas kunder kan ansöka och även följa Landshypoteks bolån genom Avanzas sajt och appar.
 
– Vi har sett ett stort intresse från kunderna under en längre tid och på sistone har det vuxit ytterligare. Jag tror det beror på att många efterfrågar konkurrenskraftiga alternativ som de känner sig trygga med. Samtidigt gör vårt nya samarbete med Avanza det lättare för fler att hitta till våra erbjudanden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.
 
Bankens totala bolånevolym passerade i februari 12 miljarder kronor. Landshypotek utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året och har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Nyligen presenterade Landshypotek en sammanställning som visar hur bankens snitträntor över tid legat jämfört med de fyra storbankernas.
 
Landshypotek har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder. Snittet på ettårsräntan har fått ett starkare tryck nedåt med det samarbete Landshypotek har inlett med Villaägarna, vars medlemmar får ytterligare goda villkor på redan goda villkor.
 
Landshypotek särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.
 
Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.
 
Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.
 
Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Prenumerera

Media

Media