Fredrik Smitterberg omvald som ordförande för Landshypoteks styrelse på Gotland

Report this content

Fredrik Smitterberg, lantbrukare från Levide, blev omvald till ordförande i den regionala styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening på Gotland. Ny ledamot är Charlotte Bendelin. Regionmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den senaste veckan har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2021 och blicka framåt.

Fredrik Smitterberg, lantbrukare från Levide, sitter kvar som ordförande i regionstyrelsen. På sin gård odlar Fredrik spannmål, ärtor och oljeväxter.

Nyvald ledamot i styrelsen är Charlotte Bendelin, 33 år, som tillsammans med sina föräldrar driver ett familjeföretag med inriktning på mjölkproduktion på släktgården Smide gård i Väte. Charlotte är utbildad lantmästare på SLU i Alnarp.

På regionmötet valdes också representanter till föreningsstämman. Förslaget på utdelning presenterades: 157 miljoner kronor nationellt som fastställs på stämman den 28 april.

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Gotland

Fredrik Smitterberg, Levide (ordförande, omval)
Charlotte Bendelin (nyval)
Elof Nilsson, Hall
Eva Ingemarsson, Martebo (omval)
Jeanette Åkerblom-Adler, Stenkumla
Ola Eriksson, Etelhem (omval)
Åsa Gustavsson, Hemse

Viktig pusselbit i medlemsdemokratin

Reginmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen och föreningsstämman, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Prenumerera