Henrik Wejdmark och Erik Gustavsson är Årets landsbygdsföretagare i Värmland

Report this content

Lantbrukarna Henrik Wejdmark och Erik Gustavsson har utsetts till "Årets landsbygdsföretagare i Wermland". De två lantbrukarna verksamma utanför Kil får utmärkelsen för sitt framgångsrika samarbete kring odling och maskin. Prisutdelningen ägde rum under torsdagkvällen på Rotnäs Gårdsbutik utanför Karlstad. 

Landshypotek Ekonomisk Förening i region Wermland har utsett Henrik Wejdmark och Erik Gustavsson till Årets Landsbygdsföretagare i regionen. Med god företagsanda driver de framgångsrika verksamheter på sina respektive gårdar utanför Kil – Henrik Wejdmark med kviguppfödning och Erik Gustavsson som ekologisk växtodlare. Deras samarbete medför effektivisering och kostnadsbesparingar till bådas förtjänst. 

Så här säger årets vinnare:
– Det är jättekul att få priset. Känns som en bekräftelse på att man jobbar i rätt riktning och det stärker ytterligare motivationen att jobba och utveckla verksamheten. Vi har jättekul på jobbet tillsammans. Det är mycket roligare med både växtodlingsdelen och maskin tack vare detta samarbete, säger Henrik Wejdmark, lantbrukare med inriktning på uppfödning av kvigor åt Vadsbo Mjölk på Sörby gård utanför Kil.

– Det är verkligen roligt att få den här utmärkelsen tillsammans med Henrik. Det blir också ett kvitto på vårt goda samarbete. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och vi har trevligt och kul tillsammans, säger Erik Gustavsson, som bedriver ekologisk växtodling på gården Skårebol Hjorttorp, också den utanför Kil.

På gården, som består av ungefär 400 hektar åkermark, odlar Erik Gustavsson uteslutande glutenfritt. Huvudprodukten är havre medan bovete är nytt för i år. Där odlas också ärtor, bönor och raps.

Mer om priset
Utmärkelsen Årets landsbygdsföretagare syftar till att stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna. Priset är instiftat av Landshypotek Ekonomisk Förening Region Wermland och Landshypotek Bank.

Bifogad bild: Stolta vinnare. "Årets landsbygdsföretagare i Wermland", Henrik Wejdmark och Erik Gustavsson, mottog diplom från Bernt Karlenäs, regionordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening Wermland (foto: Landshypotek).

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10
 
Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet. 

 

Prenumerera

Media

Media