Historiskt stark tillväxt för Landshypotek Bank

Report this contentLandshypotek växer kraftigt med fler kunder och ökade volymer. Utlåningen ökade med 5,6 miljarder kronor under det första halvåret 2021. I kombination med god kostnadskontroll ger tillväxten ett historiskt starkt rörelseresultat på 219 miljoner kronor för det första halvåret 2021. Det framgår av delårsrapporten som presenteras idag.
 
– Landshypotek växer med fler kunder och ökade volymer i en takt som vi inte har sett förut. Den medvetna och successiva satsningen på fler kundgrupper har bidragit till bankens lånetillväxt och förbättrade resultat, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Med 5,6 miljarder kronor i utlåningstillväxt är halvåret det starkaste i Landshypoteks historia. Räntenettot uppgår till 472 (421) miljoner kronor och kostnaderna utvecklas enligt plan. Rörelseresultatet för halvåret landar därmed på 219 (175) miljoner kronor.

Den goda tillväxten för banken fortsätter inom både bottenlån till jord- och skogsägare och bolån. Inom Landshypoteks kärnområde – bottenlån till jord- och skogsbrukskunderna – ökade banken utlåningen med 1,9 miljarder kronor till en total utlåningsvolym på 73,6 miljarder kronor. Det är en högre tillväxttakt än de senaste åren, men i linje med marknadens tillväxt.

Inom bolån växte banken med 3,7 miljarder kronor och passerade 15 miljarder kronor i utlåningsvolym. Bankens totala utlåning uppgår till 88,6 miljarder kronor. 

Stark utveckling i lantbrukssverige
– Mycket är positivt för jord- och skogsbrukare, med ökat intresse för närproducerad mat, landsbygden och skogsrelaterade produkter och tjänster i samhället. Det låga ränteläget sänker dessutom de finansiella kostnaderna och ökar investeringsviljan inom lantbruket. Samtidigt kom vårsådden igång senare för många jordbrukare och det återstår att se hur skörden utvecklar sig. Inom skogsbruket finns en oro för hur fler politiska förslag kommer att påverka näringen, säger Per Lindblad.
I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som påverkar i omvärlden, inom finansmarknaderna och jord- och skogsbruksnäringarna. 

Hela rapporten bifogas.

Delårsrapporten i korthet:
Januari – juni 2021
jämfört med januari – juni 2020
• Rörelseresultatet uppgår till 219 (175) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av
finansiella transaktioner uppgår till 227 (183) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 472 (421) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 251 (244) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med
+2 (+4) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 88,6 (78,2) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,9 (14,6) mdkr.

April – juni 2021
jämfört med januari – mars 2021
• Rörelseresultatet uppgår till 103 (116) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av
finansiella transaktioner uppgår till 111 (116) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 239 (233) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 129 (122) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med
-2 (+4) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 88,6 (85,8) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,9 (14,7) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 200 medarbetare på orter över hela landet.

Prenumerera

Media

Media