Januaris snitträntor: Fortsatt konkurrenskraftiga bolåneräntor hos Landshypotek

Report this contentSnitträntorna för årets första månad visar att Landshypotek fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Effekten av bankens breda räntesänkningar i december syns tydligt.

De kunder som i januari tecknade nya bolån hos Landshypotek med 3 års bindningstid fick i snitt en ränta på 1,11 %. Kunder som valde 2-årsräntan fick en ränta på 1,12 % medan både 3-månaders- och 4-årsäntan landade på 1,18 %. Bolån med 1 års bindningstid fick det lägsta snittet på 1,03 %.

Landshypotek avslutade förra året med att i december återigen sänka bolåneräntorna, då på samtliga bindningstider mellan 1 och 10 år. Så sent som i början av februari i år sänkte banken räntan igen på både 1- och 2-åringen.

– Vi ser ett fortsatt stort intresse från kunderna och märker att det är många som efterfrågar alternativ på bolånemarknaden. Jag tror allt fler har fått upp ögonen för att det lönar sig att jämföra räntor mellan olika aktörer, och att det finns tusenlappar att spara för den som ser om sitt hus och är aktiv, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Det stora intresset från kunderna märks i den snabba tillväxten. Från att i december passerat en total bolånevolym på 11 miljarder kronor nådde Landshypotek den 1 februari 12 miljarder kronor. Landshypotek utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året och har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Nyligen presenterade Landshypotek en jämförelse som visar hur bankens snitträntor legat över tid jämfört med de fyra storbankernas.

Landshypotek har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder. Snittet på ettårsräntan har fått ett starkare tryck nedåt med det samarbete Landshypotek har inlett med Villaägarna, vars medlemmar får ytterligare goda villkor på redan goda villkor.

Landshypotek särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.
 
Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Prenumerera

Media

Media