Jennie Hellman vald som ordförande för Landshypoteks styrelse i region Norr

Report this content

Jennie Hellman blir ordförande i styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Norr. Nya ledamöter är Mats Lundberg och Johan Lundbäck. Regionmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den senaste veckan har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen de gröna näringarna, summera 2021 och blicka framåt.

Jennie Hellman, sedan tidigare varit ledamot i regionstyrelsen, blir ny ordförande i region Norr som ungefär omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Jennie är skogsägare och bor i Smedsträsket i Boden. Till vardags jobbar hon som projektingenjör på SCA i Piteå.

På regionmötet valdes också representanter till föreningsstämman. Förslaget på utdelning presenterades: 157 miljoner kronor nationellt som fastställs på stämman den 28 april.

Två nya ledamöter valdes in i regionstyrelsen
Mats Lundberg, 60 år, skogstekniker, bor i Medle i Skellefteå där han bedriver jord- och skogsbruk.

Johan Lundbäck, 36 år, jägmästare, bor i Siknäs i Kalix. Jobbar som produktionstekniker på Svea Skog. Johan är jord- och skogsägare med verksamhet som omfattar får, hästar och grovfoder.

Hela nya styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Mitt

Jennie Hellman, Boden (nyvald ordförande, tidigare ledamot)
Christina Forsgren, Lycksele
Johan Lundbäck, Kalix (nyval)
Mats Lundberg, Skellefteå (nyval)
Jonas Nygren, Vännes
Björn Winsa, Luleå

Viktig pusselbit i medlemsdemokratin
Regionmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen och föreningsstämman, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

 

Prenumerera