Konkurrenskraftiga snitträntor på bolån hos Landshypotek i september

Report this content

Villaomrde

Landshypotek Bank fortsätter att erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. Det visar sammanställningen av snitträntorna för de lån som bolånekunderna fick i september. 

Kunder som i september tog ett bolån med 3 månaders bindningstid hos Landshypotek Bank fick i snitt en ränta på 1,17 %. De som valde 1 års bindningstid fick i snitt 0,99 % i ränta, medan bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,06 % respektive 1,19 %.

Landshypotek Bank har lånat ut till fastigheter och verksamhet inom jord- och skogsbruk i snart 200 år. 2017 öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank. 

Intresset från landets villa- och fritidshusägare har varit stort. Många vill söka sig till en annan bank och Landshypotek har för en tid sedan passerat en utlåning på 15 miljarder kronor till bolånekunder över hela Sverige. 

Banken har en tydlig räntesättning direkt på hemsidan. Kunden kan själv se räntan på olika bindningstider utifrån belåningsgrad, utan föregående samtal med banken.

–    Vi fortsätter växa och det är glädjande att vi kan erbjuda så konkurrenskraftiga räntor. Kunderna uppskattar räntorna i kombination med trygghet, enkelhet och transparens i prissättningen, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

 

Prenumerera

Media

Media