Läget för vårsådden i Östergötland

Report this content

Jordbrukslandskap frn ovan

Våren har äntligen kommit och utsikterna ser goda ut för vårsådden i Östergötland. Samtidigt möter många lantbrukare kraftigt ökade kostnader för gödsel och diesel, vilket skapar en svår situation. Landshypotek har pejlat av läget kring vårsådden i länet.

Starttiden för vårsådden i Östergötland varierar i år, från ganska tidig till normal. Särskilt i västra länet har en del jordbrukare redan hunnit sätta igång, medan man i länets östra delar räknar man med att börja inom de närmaste dagarna, om inte vädret blir kallare.

– Eftersom vi har ett extremt kostnadsläge på insatsvaror som diesel, gödningsmedel med mera kommer det att slå hårt i kalkylen. Men vädermässigt ser förhållandena bra ut så här långt, både tidsmässigt och att jorden spruckit upp fint efter många köldnätter under vintern. Det borde leda till att vårgrödorna får en bra start på växtodlingssäsongen, säger Carl-Fredrik Isaksson, lantbrukare utanför Linköping och ledamot i regionstyrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening.

Tillsammans med sin bror Gustav Isaksson driver Carl-Fredrik Näsby Gård, nordost om Linköping. I samarbete med kringliggande gårdar brukar de en total åkerareal på 600 hektar.

– Som det ser ut idag kommer vi att börja med att så havre, för att sedan fortsätta med lin, klöver och gräsfrö, säger Carl-Fredrik.

I augusti och september sådde de höstvete och höstraps.

Att odla eller inte odla – vårens stora fråga i lantbrukssverige
Runt om i Sverige har det under våren funnits frågor bland många lantbruksföretagare kring de senaste månadernas kraftiga kostnadsökningar på energi och andra viktiga insatsvaror. Vad ska man ha för strategi? Ska man odla eller lägga marken i träda?

– Det är en tid med svåra utmaningar för många lantbruksföretagare. Kostnaderna på insatsvaror har stigit kraftigt och höjer risken. Samtidigt ser vi prishöjningar på produkterna som lantbrukaren säljer även om det släpar efter i tid. Störningar i världshandeln och ökat intresse för svenskt livsmedel bör driva upp priserna ytterligare och därmed kompensera de höjda kostnaderna. Många arbetar nu hårt över landet för den bästa strategin i rådande läge. Det positiva är att samhället nu ser behovet av ett livskraftigt svenskt jordbruk, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Lantbruket i Östergötland
Östergötland har den tredje största jordbruksarealen i landet. Samtidigt har länet skilda möjligheter för jordbruk, vilket speglas i typen av produktion. Omkring en tredjedel har växtodling, en tredjedel djurproduktion och en tredjedel blandad produktion eller småbruk. Närheten till industri ger också fler möjligheter. Lantbruket och livsmedelsindustrin har en nettoomsättning på omkring 17 miljarder kronor i länet och ger arbetstillfällen för cirka 4 200 personer.

För ytterligare information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10. jonas.feinberg@landshypotek.se

Pressbild: Jordbrukslandskap i Östergötland (Fotograf: Brendan Austin)

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.

Prenumerera

Media

Media