Landshypotek Bank instiftar stipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna

Jord- och skogsbrukarnas bank Landshypotek Bank instiftar ett årligt uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid.

Med Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid vill Landshypotek Bank uppmärksamma och stimulera det engagemang som den yngre generationen visar för det svenska lantbruket. Landshypotek Bank har i drygt 180 år byggt på att kunderna haft innovationskraft, kunnat generationsväxla och ständigt bygga bättre företag. Banken möjliggör tillsammans med sina kunder att svensk landsbygd fortsätter att utvecklas.

Alla studenter som skrivit en uppsats inom de gröna näringarna kan ansöka. Uppsatsens ämne ska knyta an till frågor som har tydlig koppling till det svenska lantbrukets framtid, utmaningar och möjligheter. Stipendiet omfattar en prispeng på 10 000 kronor.

– För oss som är jord- och skogsbrukarnas bank är det avgörande med en engagerad yngre generation som vill fortsätta driva lantbruksföretag. Det finns flera svårigheter inom branschen men även många möjligheter för att fortsätta driva dagens och framtidens lantbruk i Sverige, säger Johan Asklund, Företagsmarknadschef, Landshypotek Bank.

Det svenska lantbruket befinner sig i en snabb förändring kopplad till teknik, utmaningar kring miljö och globalisering. Dessutom står många lantbruk inför generationsskifte.

– Den yngre generationen utmanar och kommer med nya perspektiv och idéer. Den fortsatta kunskapsutvecklingen är avgörande för vår gemensamma framtid. Vi vill med stipendiet uppmärksamma och uppmuntra studenter inom de gröna näringarna som skriver om det svenska lantbruket och dess framtid, säger Johan Asklund.

Uppsatserna kommer att bedömas av en intern jury från Landshypotek Bank.  I samband med instiftandet utses en stipendiat för år 2018. Stipendiaten presenteras den 10 juni. Från den 1 oktober kommer det att gå att ansöka om stipendiet för år 2019.

För ytterligare information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt Landshypotek Bank
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 180 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Om oss

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Prenumerera

Media

Media