Landshypotek Bank sänker samtliga bolåneräntor

Report this content

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden och sänker nu listräntorna för alla sina bolån. Nu är den bästa effektiva räntan med tre månaders bindningstid 1,09 procent.

Landshypotek Bank, som i drygt 180 år lånat ut till jord- och skogsbruk, introducerade sig i höstas även som bank för lån till hus, bl.a. genom ett attraktivt erbjudande på bolån med 1 års bindningstid. Kundresponsen var stark. Redan efter några månader hade banken en utlåning till bolånekunder på över miljarden.

Nu fortsätter banken satsningen och breddar sitt konkurrenskraftiga erbjudande med fler bindningstider och för olika belåningsgrader. Listräntorna sänks för samtliga bindningstider.

– Vår satsning är långsiktig. Vi vill ge fler möjligheter att upptäcka en annorlunda bank med stor trygghet och erfarenhet, men med en särskild blick för möjligheterna i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.

– De flesta kunderna vill inte binda sin ränta på längre tid. När vi nu tar nästa steg som bolånebank så vill vi bättre möta kundernas behov och samtidigt möjliggöra för många fler att få en konkurrenskraftig ränta.

Bankens ränta varierar utifrån bindningstid och belåningsgrad. Bankens bästa effektiva ränta ligger nu på 1,09 procent enligt en transparent modell. Attraktiv ränta erbjuds i modellen på flera bindningstider beroende på belåningsgrad.

– I vår transparenta modell vet kunden i förväg vad den får för ränta och som kund behöver du aldrig bevaka din rabatt. Vi står för trygghet och långsiktighet. Bästa räntorna ges därför till låntagare med låg belåningsgrad, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Bank sticker ut som utmanare på marknaden med sin ägarform och sitt syfte. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukare runt om i hela landet, och allt överskott går tillbaka till deras verksamhet. Banken har genom åren finansierat 100 000-tals satsningar på en levande och hållbar landsbygd – på öppna landskap, välskötta skogar och lokalproducerad mat.

I tabellen nedan framgår Landshypotek Banks nya utlåningsräntor för bostadslån till villor som börjar gälla från den 6 juni.

Såhär blir några av Landshypotek Banks nya effektiva räntor vid olika bindningstider och belåningsgrader:

Bindningstid                      Listränta                          Effektiv ränta efter 

                                                                                     rabatt utifrån belåningsgrad

                                                                                     50%                      60%               70%

Tre mån                              1,49                                  1,09                      1,14               1,29

1 år                                      1,49                                  1,09                      1,14               1,29

2 år                                      1,69                                  1,29                      1,34               1,54

3 år                                      1,99                                  1,49                      1,54               1,69

5 år                                      2,39                                  1,89                      1,94               2,09

Nedan ses förändringen av listräntorna

Bindningstid                      Listränta                             Förändring   

Tre mån                              1,49                                     - 0,56                                  

1 år                                      1,49                                     - 0,55                                  

2 år                                      1,69                                     - 0,35                                  

3 år                                      1,99                                     - 0,05                                  

4 år                                      2,19                                     - 0,06

5 år                                      2,39                                     - 0,06

8 år                                      3,09                                     - 0,31

10 år                                    3,39                                     - 0,36            

Mer om bankens huslån hittas här

För mer information vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör Landshypotek Bank,
070-285 13 63, sofie.essayh@landshypotek.se

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 40 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 180 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill ge fler möjligheter att upptäcka en annorlunda bank med stor trygghet och erfarenhet, men med en särskild blick för möjligheterna i hela landet,
Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.
När vi nu tar nästa steg som bolånebank så vill vi bättre möta kundernas behov och samtidigt möjliggöra för många fler att få en konkurrenskraftig ränta.
Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.
I vår transparenta modell vet kunden i förväg vad den får för ränta och som kund behöver du aldrig bevaka din rabatt.
Catharina Åbjörnsson Lindgren, privatmarknadschef på Landshypotek Bank.