Landshypotek blir partner till tävlingen Årets Bonde

Report this content

Jordbrukslandskap frn ovan

Landshypotek Bank inleder samarbete med tävlingen Årets Bonde. Initiativet vill öka intresset för hållbar svensk matproduktion genom att belysa innovation, hållbarhet och kvalitet bland svenska lantbrukare.
 
– Vi vill gärna bidra till att lyfta fram den fantastiska bredd och innovationskraft som finns på gårdar runtom i landet, något vi ser exempel på dagligen i mötet med våra lantbrukskunder. Vi finns till för lantbrukaren och vill alltid lyfta fram lantbruksföretagande och svenska livsmedel. Årets Bonde är ett sätt, ett spännande och bra initiativ, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.
 
Tävlingen Årets Bonde lyfter fram hållbarhet, kvalitet och innovation inom livsmedelsproduktion. Bidragen värderas utifrån bl.a. innovationer och ny teknik, energieffektivisering, djurhållning, kommunikation, social och ekonomisk hållbarhet. Syftet med Årets Bonde är att lyfta mervärden kopplade till svensk, hållbar mat och dryck samt att sprida kunskap om primärproducenter och deras roll i livsmedelskedjan.

– Den här tävlingen kan förhoppningsvis bidra till att fler i samhället blir intresserade av och engagerar sig för hållbar svensk matproduktion, samtidigt som den kan inspirera andra lantbrukare inom primärproduktionen.
 
Först koras en vinnare i de sex huvudkategorierna Spannmål, Kött, Mjölk, Grönsaker, Fisk & Skaldjur samt Eko & innovation. Vinnaren i respektive kategori nomineras sedan till Årets Bonde som utses av juryn.
 
Fjolårets vinnare var Krokstorps Gård utanför Helsingborg i Skåne. Nomineringarna till Årets bonde släpps i mitten av september och vinnarna presenteras i november. Landshypotek Banks vd Per Lindblad sitter med i juryn. Landshypotek kommer framförallt att bidra med kunskap om lönsamt företagande, lantbrukets ekonomi och finansiering.
 
Tävlingen vill främja byggandet av relationer mellan primärproducenter och food service, restauranger och kommuner. Samarbetsparterna inkluderar bland annat Krav, LRF Skåne, Världsnaturfonden, Polarbröd, Från Sverige, Sydgrönt och Höganäs kommun.

Om Årets Bonde
Årets Bonde är en tävling som syftar till att bidra till en ökad efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige. Målet är att visa hela cirkeln, från jord till bord, samt att involvera primärproduktionen och tydliggöra bondens roll i livsmedelskedjan – restauranger, offentliga måltider och dagligvaruhandeln. Förra året, som var premiäråret för Årets Bonde, deltog cirka 150 lantbrukare i tävlingen.
 
Landshypotek Bank – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Prenumerera

Media

Media