Landshypotek delar ut 157 miljoner kronor till Sveriges jord- och skogsbrukare

Report this content

Jordbrukslandskap frn ovan

Föreningsstämman i Landshypotek beslutade igår att dela ut 157 miljoner kronor till medlemmarna, kunder som lånat till jord- och skogsbruksfastigheter hos Landshypotek Bank. Pengarna betalas ut i slutet av maj och motsvarar 8 procent i återbäring på den insats som varje medlem har i Landshypotek.

Igår hölls Föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening. Ett av besluten handlade om medlemsutdelningen. Med Landshypotek Banks historiskt starka rörelseresultat avsattes 172 miljoner kronor av 2021 års vinst i koncernbidrag till Landshypotek Ekonomisk Förening, för föreningens verksamhet och för att möjliggöra årets utdelning. På torsdagens stämma, föreningens högsta beslutande organ, togs beslutet att dela ut 157 miljoner kronor till medlemmarna.

– Landshypoteks cirkulära ekonomi, där vi som ägare lånar av oss själva och vinsten sedan går tillbaka till oss, är unikt på svensk bankmarknad. Jag är glad över att vi kan fortsätta att ge en god återbäring på medlemmarnas eget insatskapital. Det är extra välkommet i det ansträngda ekonomiska läge som många lantbruksföretagare brottas med utifrån de kraftigt ökade produktions- och driftskostnaderna, säger Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening.

Så här fördelar sig utdelningen över landet

Landshypoteks Ekonomisk Förenings elva regioner:

Gotland 4 miljoner kronor
Gävle-Dala  5 miljoner kronor
Mitt 6 miljoner kronor
Mälarprovinserna 23 miljoner kronor
Norr 4 miljoner kronor
Skåne 26 miljoner kronor
Småland m.fl. provinser 23 miljoner kronor
Väst 22 miljoner kronor
Wermland 8 miljoner kronor
Örebro 9 miljoner kronor
Östgöta 25 miljoner kronor

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Prenumerera

Media

Media