Landshypotek höjer sparräntorna igen

Report this content

Idag torsdag höjer Landshypotek räntan på bankens samtliga sparkonton. Den nya räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 3,35 %. Till skillnad från många andra på marknaden gäller den konkurrenskraftiga räntan på ett sparande som inte kräver bindningstid och på konton som möjliggör fria uttag. 

Under hösten och våren har Landshypotek varit en av de snabbaste med att höja sparräntorna. Nu höjs de igen. Med torsdagens höjning på 0,25 procentenheter blir räntan på bankens mest populära sparkonto 3,35 %. Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid och omfattas givetvis av insättningsgarantin*. 

Banken har den senaste tiden varit en av de snabbast växande bankerna på sparmarknaden. 

– Många kunder uppskattar vår ränta på konton som har helt fria uttag. I en tid med allt tuffare vardagsekonomi finns ett stort intresse för trygga sparformer med bra ränta, samtidigt som man snabbt kommer åt sina pengar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

De nya sparräntorna gäller från och med torsdag 15 juni. Bästa sparräntan är det för medlemmar i Landshypotek, som på bl.a. skogskonto får en ränta på 3,40 %.

Här ser du Landshypoteks samtliga sparräntor

Sparräntor för privatpersoner

Sparräntor för företagskunder inom jord & skog

Samtliga av Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin*. Öppnandet av konton sker i ett enkelt men tryggt digitalt flöde.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 230 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.

Prenumerera

Media

Media