Lars Sjögren ny styrelseledamot i Landshypotek Bank

Report this content

Landshypotek Bank har på en extra bolagsstämma under fredagen valt Lars Sjögren som ny styrelseledamot.
 
Lars Sjögren har en omfattande erfarenhet av företagsledning inom främst bank och finans, där han har haft flera höga befattningar på Danske Bank, bl.a. som Chief Operating Officer för Banking Nordic samt vice vd för verksamheten i Sverige. Han har också en gedigen erfarenhet av styrelsearbete, bl.a. som ledamot i styrelsen för Bankgirot AB och Skandiamäklarna.
 
I sina olika roller har Lars Sjögren arbetat mycket med förändringsledning, utveckling och digitalisering. Sedan oktober är Lars också Senior Advisor på McKinsey & Company.
 
– Landshypotek har en viktig position på marknaden och en ägarstruktur som skapar unika möjligheter att utveckla kundnyttan. Jag ser verkligen fram emot det här uppdraget och hoppas kunna bidra till bankens fortsatta resa, särskilt kring hur vi ska navigera framåt i det alltmer digitala landskapet, säger Lars Sjögren.
 
Styrelsen i Landshypotek Bank består idag av följande ledamöter:
 
Ann Krumlinde, ordförande
Anna-Karin Celsing
Nils-Fredrik Nyblaeus
Johan Trolle-Löwen
Gunilla Aschan
Lars-Johan Merin
Ole Laurits Lønnum
Johan Nordenfalk
Lars Sjögren (nyvald)
 
Anders Nilsson (arbetstagarrepresentant)
Hans Broberg (arbetstagarrepresentant)
 
Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.
 
Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

 

Prenumerera

Media

Media